Wihlborgs avyttrar bostadsfastigheter i Malmö

Wihlborgs avyttrar bostadsfastigheter i Malmö Wihlborgs har sålt bostadsfastigheterna Gullkragen 8, Smörblomman 12 och Solvändan 14, med en yta av 4 500 kvm, i Malmö. Köpare är JYMA Förvaltnings AB. Köpeskillingen uppgår till 16 Mkr med tillträdesdag den 1 november 1998. Vidare har bolaget sålt bostadsfastigheten Styrkan 17 på 1 800 kvm i Malmö till JEDOC Skyddsteknik AB med tillträdesdag den 1 november 1998. Köpe- skillingen uppgår till 7,5 Mkr. Försäljningarna ger bolaget en mindre förädlingsvinst. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Erik Paulsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta gärna: VD Erik Paulsson på tel. 08-623 69 55, 070-595 02 00 eller informationschef Peter Janson tel. 040-20 09 20, 070-648 14 90 E-post peter.janson@wihlborgs.se Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 3,1 miljoner kvm, fördelat på 2,1 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista.

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.