2,8 procent i löneökning

Löneökningar på 2,8 procent som ska säkra reala löneökningar, fortsatt utbyggnad av delpension/flexpension, en ny modell för systematiskt jämställdhetsarbete och åtgärder för en bättre arbetsmiljö. Det är Facken inom industrins främsta krav i den kommande avtalsrörelsen. 

Löner

Facken inom industrin kräver 2,8 procent i löneökning i den kommande avtalsrörelsen. Det är ett krav som är anpassat till de ekonomiska förutsättningarna. Det är en nivå som inte äventyrar konkurrenskraften och som är väl förenlig med Riksbankens inflationsmål.

Om löneavtalen innehåller regler om en minsta/lägsta löneökning ska den uppgå till 450 kronor per månad. I de fall avtalen innehåller bestämmelser om lägstalöner/minimilöner ska dessa höjas i syfte att säkerställa värdet av lägsta löner/minimilöner i relation till utgående lön. Fasta ersättningar ska höjas med minst 2,8 procent.

Arbetstidsförkortning- deltidspension/flexpension

En ytterligare avsättning ska göras till de system för deltidspension/flexpension som parterna träffade överenskommelse om i senaste avtalsrörelsen.

Jämställdhet

Parterna ska träffa överenskommelse om att införa en modell för systematiskt jämställdhetsarbete. Avsikten är att införa ett arbetssätt som innebär ett kontinuerligt partsgemensamt arbete och som tar sikte på alla de situationer där ojämställdhet på grund av kön föreligger.

Arbetsmiljö

Parterna inom industrin ska träffa överenskommelse om att inleda ett permanent partsgemensamt arbete i arbetsmiljöfrågor inklusive frågor kring rehabilitering, företagshälsovård och säkerhet. Särskilt fokus ges  på implementeringen av arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt en förbättrad rehabiliteringsprocess.

Avtalsperiod

Utgångspunkten för avtalskraven är ett ettårigt avtal.

Läs hela avtalspolitiska plattformen här: www.fackeninomindustrin.se

Facken inom industrin

Förbund Förbundsordförande Presskontakt
GS Per-Olof Sjöö Anette Niska Andersson, 070–226 97 49
IF Metall Anders Ferbe Carin Wallenthin, 070–338 39 01
Livs Hans-Olof Nilsson Ingrid Persson, 070–638 61 10
Sveriges Ingenjörer Ulf Bengtsson Lasse Årling, 070–329 80 08
Unionen Martin Linder Louise Gerdemo Holmgren, 070–549 79 78


Facken inom industrin är ett samarbetsorgan för GS, IF Metall, Livs, Pappers, Sveriges Ingenjörer och Unionen

Taggar:

Om oss

Facken inom industrin är ett samarbete mellan de fackförbund som har undertecknat ”Samarbetsavtalet om industriell utveckling och lönebildning” (Industriavtalet). De fem förbunden är: GS, IF Metall, Livsmedelsarbetareförbundet, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Prenumerera