Allt fler ljusglimtar i ekonomin

Sedan Facken inom industrins rapport i början av november har tecknen på en vändning i konjunkturen blivit allt fler. Riskerna för en sämre utveckling har minskat och samtidigt har chanserna för en bättre utveckling ökat.  Det skriver Facken inom industrins ekonomer i en ny rapport om det ekonomiska läget inför de fortsatta avtalsförhandlingarna.

2012 försvagades tillväxten i världsekonomin men botten i den globala nedgången har av allt att döma nu passerats. Nya indikatorer visar på ljusglimtar och en förbättrad framtidstro hos företag och hushåll. En fortsatt expansiv penningpolitik ger stöd till den globala återhämtningen. Under 2014 fortsätter återhämtningen av världsekonomin med Kina och USA som viktigaste draglok. Även för Sveriges del tyder mycket på att botten i lågkonjunkturen nu är nådd och att tillväxten stegvis kommer att förstärkas.

Huvudscenariot är att den ekonomiska återhämtningen sker steg för steg och att den svenska tillväxttakten hamnar mellan 2,5 - 3,0 procent under 2014. Samtidigt har chanserna för en mer positiv och snabbare återhämtning ökat. Många hushåll och företag har idag ett högt sparande. Det utgör en potential som kan leda till ökad konsumtion och ökade investeringar den dag förväntningarna om en mer positiv utveckling infinner sig.

Rapporten ”Ekonomiska bedömningar – en uppdatering av rapporten från november 2012” kan beställas av Helena Ek, tel. 08-786 85 13 eller helena.ek@fikansli.se eller hämtas hem direkt från vår hemsida www.fackeninomindustrin.se.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Göran Nilsson, kanslichef Facken inom industrin, tel. 070-696 42 67

Gösta Karlsson, tf chefekonom Unionen, tel. 08-504 150 23

Erica Sjölander, förbundsekonom If Metall, tel. 070-696 41 96

Taggar:

Om oss

Facken inom industrin är ett samarbete mellan de fackförbund som har undertecknat ”Samarbetsavtalet om industriell utveckling och lönebildning” (Industriavtalet). De fem förbunden är: GS, IF Metall, Livsmedelsarbetareförbundet, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Prenumerera

Dokument & länkar