Ja till avtalsplattform från Facken inom industrin

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har idag gemensamt beslutat att anta det förslag till avtalspolitisk plattform som presenterades den 2 november.

Den fastställda avtalsplattformen innehåller krav på löneökningar med 2,8 procent som ska säkra reala löneökningar, fortsatt utbyggnad av delpension/flexpension, en ny modell för systematiskt jämställdhetsarbete och åtgärder för en bättre arbetsmiljö.

Förbundens förhandlingsdelegationer arbetar nu fram branschspecifika krav och den 21 december kommer de fullständiga avtalskraven att överlämnas till arbetsgivarna. Enligt Industriavtalet kommer sedan förhandlingarna att föras med inriktning på att de ska vara slutförda senast den 31 mars 2016.

Läs hela avtalspolitiska plattformen här: www.fackeninomindustrin.se

Facken inom industrin är ett samarbetsorgan för GS, IF Metall, Livs, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Presskontakt:

GS                                      Anette Niska Andersson, 0702–26 97 49

IF Metall                              Carin Wallenthin, 0703–38 39 01

Livs                                     Ingrid Persson, 0706–38 61 10

Sveriges Ingenjörer            Lasse Årling, 0703–29 80 08

Unionen                              Jennie Zetterström, 0709–18 81 98

Taggar:

Om oss

Facken inom industrin är ett samarbete mellan de fackförbund som har undertecknat ”Samarbetsavtalet om industriell utveckling och lönebildning” (Industriavtalet). De fem förbunden är: GS, IF Metall, Livsmedelsarbetareförbundet, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Prenumerera