1 700 statliga jobbchanser i Jämtland

Idag besöker Fackförbundet STs ordförande Britta Lejon Östersund för att träffa personalen på Försäkringskassan. Hon ska också träffa landshövdingen och prata om utmaningarna som arbetsmarknaden i Jämtland står inför.

ST presenterar idag en ny rapport Framtidsjobb i Jämtland om det kommande rekryteringsbehovet inom statlig sektor i Jämtland. Vår prognos visar att det kan skapas över 1 700 statliga jobb i Jämtland fram till 2018.

- De statliga arbetsgivarna i Jämtland behöver vara attraktiva för att klara framtida omställningar. Vi i ST menar att det finns anledning att se över lönepolitik, karriärvägar och möjligheter till utveckling i jobbet, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

De många jobbchanserna är en följd av stora pensionsavgångar, normal jobbrotation, - att anställda byter jobb och att de statliga arbetsplatserna får förändrade uppgifter efter politiska beslut. Framtidsjobb i Jämtland visar att yrken som efterfrågas är psykologer och beteendevetare, specialister och IT-experter, jurister, kvalificerade handläggare, samhällsplanerare och ingenjörer.

Men det finns risk för att delar av jobben flyttas till storstäderna där behovet av nyrekrytering är som störst. Nästan 750 jobbchanser riskerar att förloras om inte de statliga arbetsgivarna i Jämtland förmår att konkurrera om arbetskraften.

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på telefon 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org

Taggar:

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.

Prenumerera

Dokument & länkar