Arbetsförmedlare i Gävleborg underkänner jobbpolitiken - ungdomar riskerar att drabbas hårdast

57 procent av arbetsförmedlarna i Gävleborg anser redan idag att de inte har möjlighet att ge tillräckligt stöd till arbetssökande. Om jobbkrisen förvärras tror 80 procent att den arbetsförmedling de jobbar på kommer att misslyckas med att förmedla jobb eller stödinsatser. 80 procent av arbetsförmedlarna Gävleborg tror att ungdomar riskerar att drabbas extra hårt av jobbkrisen. Värst tror man att det blir för de 3 600 20-åringar utan gymnasieutbildning som kommer ut på arbetsmarknaden i länet under åren 2008-2011. Detta visar en undersökning som Fackförbundet ST har genomfört bland arbetsförmedlare.

- Det behövs särskilda insatser i form av exempelvis utbildning och praktikplatser för att unga i Gävleborg ska slippa hamna i arbetslöshet och utanförskap. För att Arbetsförmedlingen ska lyckas med detta måste regeringen göra en kraftfull satsning på unga, säger Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST. Undersökningen visar att 82 procent av arbetsförmedlarna i Gävleborg anser att det inte finns tillräckligt med personal och 42 procent anser att det inte finns tillräckligt med pengar för att erbjuda de åtgärder som behövs. 73 procent anser att det behövs fler arbetsmarknadsutbildningsplatser för att utveckla ny kompetens hos arbetssökande, 55 procent vill se fler praktikplatser, bland annat för att unga ska kunna komma in på arbetsmarknaden. 37 procent vill satsa mer på validering av invandrares utbildning och yrkeserfarenhet. Däremot anser 49 procent av arbetsförmedlarna i länet att man borde satsa mindre på kontroll av aktivt jobbsökande, vilket regeringens jobbpolitik går ut på. - Vi uppmanar regeringen att lyssna på arbetsförmedlarna som varje dag möter arbetslösa och därför vet vad som krävs. Regeringen har skurit ner det totala anslaget till Arbetsförmedlingen med en halv miljard kronor jämfört med år 2006, då tiderna var goda. Detta har bland annat inneburit en personalminskning från 11 000 anställda år 2006, till 8 900 anställda idag och omfattande nedskärningar av de åtgärder som arbetsförmedlarna nu efterlyser, säger Annette Carnhede. För ytterligare information, kontakta Fackförbundet ST: Annette Carnhede, förbundsordförande, tfn. 070-641 12 15 Roger Syrén, utredare, tfn. 070-600 51 24 Malin Brikell, pressekreterare, tfn. 070-307 71 77 Rapporten ”Arbetsförmedlingen och jobbkrisen i Gävleborg”, som bygger på enkätsvar från arbetsförmedlare, bifogas.

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.

Prenumerera

Dokument & länkar