Dags för nytt avtal för Infranord

Idag startar avtalsrörelsen inom järnvägsinfrastruktur. Fackförbundet ST vill ha lönehöjningar på minst 2,8 procent. Vi vill också att olika tidsbegränsade anställningar efter varandra ska begränsas. Våra övriga krav är att personalen ska ha rätt till heltid och att rätten till ersättning vid föräldraledighet utökas från fem till sex månader.  

Fackförbundet ST har idag växlat yrkande med Almega och nuvarande avtal löper ut den 31 mars. ST organiserar personal inom Infranord. Infranord jobbar med underhåll av spår för tågtrafik och med om- och nybyggnation av spår.

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på telefon 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig sektor. För mer information se www.st.org

Taggar:

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.

Prenumerera