Fackförbundet ST får ny förhandlingschef

Åsa Erba-Stenhammar blir ny förhandlingschef på Fackförbundet ST, medlemsorganisationen för anställda inom myndigheter, bolag och verk samt universitet och högskolor. Åsa Erba-Stenhammar är idag avtalssamordnare på Unionen.

– Det känns som en stor utmaning och väldigt spännande, och att direkt få komma in i STs avtalsrörelse med de speciella förutsättningar som den har, säger Åsa Erba-Stenhammar, blivande förhandlingschef för Fackförbundet ST. – Jag är mycket glad för att vi kunnat knyta Åsa till oss, säger förbundets ordförande Annette Carnhede. Åsa har en för oss mycket värdefull kompetens och erfarenhet inom förhandlings- och avtalsområdet. Åsa kommer närmast från Unionen där hon varit samordningsansvarig för avtalsrörelserna. Tidigare var hon under fem år avtalsansvarig för IT-branschen, Sifs näst största avtalsområde. Innan dess var hon förhandlingsombudsman i Finansförbundet med ansvar för den största bankkoncernen. Som förhandlingschef i ST kommer Åsa inom ramen för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR/S,P,O) att ansvara för förhandlingarna om centrala avtal för den statliga sektorn. Avtalen omfattar cirka 240 000 anställda i 270 myndigheter, affärsverk och andra verksamheter med anknytning till den statliga sektorn. Hon kommer även att ansvara för STs bransch- och företagsavtal med Almega. – Åsas förmåga att planera och samordna både förberedelse- och genomförandearbetet gentemot med- och motparter är mycket betydelsefullt för oss, säger Annette Carnhede. Detsamma gäller hennes goda kommunikativa och pedagogiska kunskaper. Åsa Erba-Stenhammar tillträder befattningen som förhandlingschef i ST den 20 september 2009. Hon efterträder Helene Bergstedt, som sedan en tid är VD för Svensk scenkonsts m.fl. Trygghetsråd. STs ombudsman Lena Moberg-Lindwall är tillförordnad förhandlingschef fram till dessa Åsa tillträder. För ytterligare information, kontakta Fackförbundet ST: Åsa Erba-Stenhammar, tillträdande förhandlingschef 0706- 89 71 79 Annette Carnhede, förbundsordförande, 070-641 12 15 Maria Frändegård, pressansvarig, tfn. 070-314 52 73

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.

Prenumerera

Dokument & länkar