Fackförbundet ST om 2012 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten

2013 kommer att gå till historien för det lägsta löneindexet* någonsin, 0,00 procent. Detta samtidigt som prognosen för inflationen är 4,1 procent och märket för löneförhandlingarna på arbetsmarknaden är 2,6 procent, konstaterar Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST, i en kommentar till regeringens vårproposition.

– Detta är anmärkningsvärt och sätter återigen fokus på behovet av att se över hur produktivitetsavdraget inom staten beräknas, fortsätter Annette Carnhede.

För några veckor sedan presenterade ST rapporten “Framtidsjobb i staten 2011 - 2016” (bifogas) som visade på ett fortsatt stort rekryteringsbehov de kommande fem åren. Dels för att den ekonomiska krisen skapar fler jobb i statlig förvaltning men även för att staten står inför tidernas största generationsväxling.

– Den stora utmaningen här är hur staten ska attrahera nya, ofta yngre och välutbildade, anställda och få dem att vilja jobba kvar när konjunkturen på den privata arbetsmarknaden vänder upp igen. Ett löneindex på 0,00 procent ger inte myndigheterna pengar ens till att betala normala löneökningar, vilket är viktigt för att kunna behålla personal. Det ger inte heller något utrymme att erbjuda nyanställda löner som gör att de väljer staten som arbetsplats. Hur tänker regeringen ta ansvar så att löneekvationen går ihop, undrar Annette Carnhede.

Annette Carnhede fortsätter att framhålla det orimliga i det obefintliga löneindexet genom att framhålla att regeringen skickat tydliga signaler till parterna inom staten att man vill att de ska hjälpa till i arbetet med att mota arbetslösheten i utsatta grupper. Framför allt unga och invandrare genom att, till exempel, ta in praktikanter. Arbetsförmedlingen har också tagit fram ett förslag för att få ut 5 000 funktionshindrade praktikanter i statlig förvaltning. Praktikanter förutsätter att någon är handledare och det medför en minskad produktivitet.

– När ska regeringen ta ansvar för konflikten mellan ambitionen att statlig förvaltning ska dra ett stort lass i detta arbete och de effektivitetskrav som produktivitetsavdraget ställer, ifrågasätter Annette Carnhede.

Kommentar om Havs- och vattenmyndigheten

Den 1 juli 2011 bildades Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) och redan nu flyttas verksamheter från den nya myndigheten till Länsstyrelserna. Det handlar om utredningskontoret som redan flyttat till tre länsstyrelser och nu närmast kommer även hanteringen av dispenser för dumpning av avfall att flytta till länsstyrelserna. Det kan finnas olika synpunkter på var dessa verksamheter bäst hör hemma men oavsett det är det inte en bra situation och personalpolitik att verksamheter på detta sätt flyttas runt. Det skapar onödig oro och tar bort alldeles för mycket fokus och resurser från den verksamhet som ska bedrivas.

Annette Carnhede, konstaterar att det vore mycket effektivare och produktivare om regeringen tog sig tid att tänka klart innan man sätter igång en omorganisation. Detta velande och resursslöseri måste få ett slut!

*Fakta om Löneindex/Produktivitetsavdraget
Varje år räknas myndigheternas anslag för arbetskraftskostnader om med hjälp av ett Löneindex. Detta består av två delar. Den första är ett arbetskostnadsindex som bygger på löneutvecklingen för tjänstemän inom industrin det senaste året. Arbetskostnadsindexet reduceras sedan med ett produktivitetsavdrag som bestäms av den genomsnittliga utvecklingen för arbetsproduktiviteten i den privata tjänstesektorn under de senaste tio åren.

För ytterligare information kontakta Fackförbundet ST:
Annette Carnhede, förbundsordförande, tel: 070-641 12 15
Karin Morild, ombudsman och utredare, tel:
070-669 18 27
Lars Pauli, pressansvarig ST, tel: 070-316 18 65

Fackförbundet ST är det största facket inom det statliga området. Vår styrka är en fackförening - en arbetsplats. Vi är fackliga experter på statlig verksamhet. Vi har idag nästan 90 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag, universitet, högskolor och statsunderstödda stiftelser. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Taggar:

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.