Fackförbundet ST om polisens nya organisation

Ta tillvara de civilanställdas kompetens, använd poliserna till de arbetsuppgifter där man måste ha polisutbildning och behåll den lokala förankringen, är några av kommentarerna från ST inom Polisväsendet rörande förslaget till ny polisorganisation som idag presenteras.

- ST ser fram emot att man nu presenterar förslag till en ny organisation inom polisen. Vi har sett att det, framförallt inom ledning och styrning, finns stora brister och vi tror att en ny organisation skulle avhjälpa en stor del av dessa, säger Karin Svenning, ordförande i ST inom Polisväsendet.

En annan stor brist har varit att det inte alltid har varit rätt kompetens på rätt plats. Många gånger har man slentrianmässigt, använt poliser till att göra icke polisiära arbetsuppgifter. ST inom Polisväsendet hoppas naturligtvis att man vid omorganisationen även tar tillvara de civilanställdas kompetens och använder poliser till de arbetsuppgifter där man måsta ha polisutbildning.

- Men, vi ska inte tro att bara för att polisen får en ny organisation, så är alla problem lösta. Utvecklingen av polisen måste komma från medarbetarna för det är de som bäst kan verksamheten och också ser vad som kan göras bättre i den dagliga verksamheten, fortsätter Karin Svenning.

- Vi anser också att det är viktigt att polisen har kvar den lokala förankringen. Det måste fortfarande gå att söka pass eller göra en polisanmälan även om man bor på en mindre ort. Vi hoppas naturligtvis att man även tar hänsyn till det när man samtidigt gör om polisens organisation, avlutar hon

Bakgrund: Polisorganisationskommitténs förslag ” En ny organisation för Polisen (Dir.2010:75)” presenteras 30 mars. Utredningen föreslår, bland annat, att Polisen omorganiseras till en myndighet. I dag består polisväsendet av 21 Polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen, SÄPO och SKL

Övrig information:  ST inom Polisväsendet är Fackförbundet STs avdelning för de civilanställda inom Polisväsendet. Avdelningen har närmare 4 800 medlemmar.

För ytterligare information kontakta Fackförbundet ST:
Karin Svenning tel: 0709-52 58 20, ordförande i ST inom Polisväsendet
Lars Pauli, tel: 070-316 18 65, pressansvarig ST,

Fackförbundet ST är det största facket inom det statliga området. Vår styrka är en fackförening - en arbetsplats. Vi är fackliga experter på statlig verksamhet. Vi har idag nästan 90 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag, universitet, högskolor och statsunderstödda stiftelser.

Taggar:

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.

Prenumerera

Dokument & länkar