Fackförbundet ST protesterar mot kartläggning av åsikter: Ministern måste agera

Försäkringskassans tillsynsmyndighet ISF*, har långt gångna planer på att undersöka hur personliga åsikter hos de anställda på Försäkringskassan påverkar besluten de fattar. Bland annat ska de anställdas åsikter om sjukförsäkringen, rehabiliteringskedjan och regelverkets legitimitet undersökas. Hur svaren ska användas vet dock inte ISF ännu.

-   Det handlar om att undersöka och registrera åsikter hos statligt anställda, vilket vi ser mycket allvarligt på. Jag har lyft frågan med Stefan Attefall (KD) som är ansvarig minister för statlig förvaltning. Han tvår sina händer och vill inte ta i ärendet. Jag menar att ministern måste agera snabbt och kraftfullt mot detta obegripliga projekt, säger Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST.

ISFs projektledare Pathric Hägglund har bland annat till tidningen ST Press uttalat att ”det inte går att precisera hur ISF kommer att använda resultaten i sin roll som tillsynsmyndighet över Försäkringskassan” men att ”resultaten kan säga något om hela statsförvaltningen”.

-    Det är något djupt obehagligt över hela idén. Man vill undersöka åsikter utan att ha en plan för hur resultaten ska användas. Det väcker frågor om hur svaren kommer att hanteras, vem som kommer att kunna ta del av dem och om ”fel” åsikt kommer att leda till repressalier. Det är också obegripligt vad ISF menar när de säger att anställdas på Försäkringskassan syn på sjukförsäkringen säger något om hela statsförvaltningen, säger Annette Carnhede.

-   Många människor är upprörda över regelverket i sjukförsäkringen, vilket regeringen är väl medveten om. Jag får en känsla av att den här undersökningen är ytterligare ett försök att lägga över skulden för det lidande som drabbar många försäkrade på de anställda på Försäkringskassan. Sanningen är att de följer det regelverk och de riktlinjer som regeringen har satt upp, säger Annette Carnhede.

* Inspektionen för socialförsäkringen

För ytterligare information, kontakta Fackförbundet ST:

Malin Brikell, STs presstjänst, tfn: 070-314 52 73

Fackförbundet ST är det största facket inom det statliga området. Vår styrka är en fackförening - en arbetsplats. Vi är fackliga experter på statlig verksamhet. Vi har idag nästan 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag, universitet, högskolor och statsunderstödda stiftelser. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Taggar:

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.

Prenumerera