Fackförbundet ST stämmer Göteborgs universitet

Fackförbundet ST har lämnat in en stämningsansökan i Arbetsdomstolen (AD) rörande undanröjande av disciplinåtgärd. Ärendet handlar om en medlem som arbetat som examenshandläggare på Göteborgs universitet och som fått disciplinpåföljden 15 dagars löneavdrag. Medlemmen påstås ha berett sitt eget ärende, vilket Fackförbundet ST bestrider.

- Om det överhuvudtaget skett något beredande av eget ärende, är det inte av ett sådant slag att en disciplinåtgärd får meddelas. Det säger STs förbundsjurist Veera Littmarck, som hanterar ärendet.

Hon fortsätter:

- Grunden för att disciplinåtgärden ska undanröjas handlar i första hand om det som lagts vår medlem till last inte är av sådant åsidosättande att dennes skyldigheter i anställningen, att det kan handla om en disciplinåtgärd. Om vår medlem överhuvudtaget åsidosatt någon skyldighet i anställningen så handlar det om ett ringa fel. Därför stämmer vi nu Göteborgs universitet, säger Veera Littmarck.

För mer information kontakta: STs förbundsjurist Veera Littmarck på mobil 070-269 66 61, eller på e-post: veera.littmarck@st.org

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig sektor. För mer information se www.st.org

Taggar:

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.

Prenumerera