Kommentar till tillsättningen av Tobias Krantz som ny utbildningsminister: Unga forskare behöver bättre villkor

Fackförbundet ST ser tre områden som centrala för den nye utbildnings- och forskningsministern. - Doktorander måste få bättre villkor så att de kan bedriva forskning under professionella omständigheter. Idag arbetar nästan hälften av doktoranderna under ytterst osäkra villkor vilket på sikt skadar forskningskvaliteten, säger Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST. - Idag är det oacceptabelt svårt för kvinnor att ta sig fram och få ledande positioner i den akademiska världen. Vi hoppas att den nye forskningsministern tar kvinnors situation på allvar och skapar incitament för förbättringar av jämställdheten på universitet och högskolor, säger Annette Carnhede. - För att universitet och högskolor ska kunna behålla meriterade forskare och hög kvalitet i forskningen krävs fler fasta tjänster. Det måste finnas karriärvägar för duktiga unga forskare. Om detta ska lyckas krävs ökade resurser till universitet och högskolor, säger Annette Carnhede. För ytterligare information, kontakta Fackförbundet ST: Annette Carnhede, förbundsordförande, tfn. 070-641 12 15 Malin Brikell, pressekreterare, tfn. 070-307 71 77

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.

Prenumerera

Dokument & länkar