Laura Hartman får STs arbetslivspris 2013

Fackförbundet STs arbetslivspris 2013 går till Laura Hartman. Hon får priset för hennes viktiga insatser för svensk välfärdsforskning och för att hon står upp för den oberoende forskningen. STs arbetslivspris består av 25 000 kronor och ett diplom.

Laura Hartman är född 1973 och är docent i nationalekonomi. Hon har tidigare varit forskningschef på SNS och forskare på nationalekonomiska institutionen på Uppsala universitet. Hon är idag chef på Försäkringskassans avdelning för analys och prognos.

- Laura Hartman får STs arbetslivspris för att hon bidrar till att ta fram ny kunskap om arbetslivet i vid mening. Hon står upp för sina forskningsresultat med stor integritet och genom det är hon ett föredöme, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST. 

För att få STs arbetslivspris ska mottagaren arbeta för att uppmärksamma frågor såsom lönepolitik, jämställdhet, mångfald och ledarskap eller andra frågor som ST uppfattar som angelägna för att utveckla arbetslivet.

Motiveringen lyder:
Analyschefen Laura Hartman tilldelas STs arbetslivspris 2013 för hennes stora insatser för svensk välfärdsforskning i Sverige samt hennes föredömliga förmåga att stå upp för den oberoende forskningen.  

Laura Hartman är chef för Analys och prognos på Försäkringskassan. Där ansvarade hon i juni för rapporten De jämställda föräldrarna som lyfter fram att könets betydelse för att ta ut föräldraledigt är starkare än lönens storlek. Nyligen har hon presenterat en annan rapport som pekar på risken för kvinnor att bli sjukskrivna ökar markant efter att andra barnet föds. Fakta och kunskap som får spridning leder oss närmare ett jämställt samhälle till nytta för STs medlemmar.   

Under de två senaste åren har Laura Hartman också medverkat till att ta fram betydelsefull kunskap kring sjukskrivningar, rehabilitering och inte minst kring sjukförsäkringsreformen. Hon lyfter fram fördelar och nackdelar med försäkringssystemet, främst med fokus på individens perspektiv.

Tidigare har Laura Hartman varit forskningsledare på SNS, Studieförbundet näringsliv och samhälle, där hon bland annat var redaktör för en omdebatterad rapport Konkurrensens konsekvenser. Där var två av slutsatserna att det råder brist på vetenskapligt baserad kunskap om effekterna av konkurrens i välfärden och att det inte går att hitta belägg för att ökad konkurrens leder till förbättringar av välfärden. För ST var det viktigt att inte bekräfta myten att offentlig verksamhet blir effektivare i privat regi. Att efterfråga mer forskning innan det drogs slutsatser var inte opportunt och Laura Hartman fick lämna sin tjänst. Hon valde forskningens frihet och ville fortsätta bidra till att utveckla en kunskapsbaserad samhällsdebatt.

Laura Hartman får STs arbetslivspris för att hon lyfter fram frågor som ST anser vara betydelsefulla för våra medlemmar men också för samhället i stort, som jämställdhet, lön och välfärd.       

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på telefon 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig sektor. För mer information se www.st.org

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.

Prenumerera