Mats Johansson årets inspirerande ledare

Mats Johansson, områdeschef för arbetsförmedlingarna i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby, tilldelas Fackförbundet STs pris ”Årets inspirerande ledare 2009”. Pristagarens förmåga att skapa en effektiv verksamhet genom att ta till vara på varje medarbetares kompetens, är huvudsakligt motiv till priset. Prisutdelningen äger rum i dag den 3 juni på STs årliga sommarfest.

Arbetsförmedlingarna i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby sysselsätter omkring 35 personer. Mats Johansson har varit chef inom Arbetsförmedlingen i 11 år, sitt nuvarande arbete har han haft sedan den 1 januari 2008. Priset ”Årets inspirerande ledare” delas ut av Fackförbundet ST för sjunde året i rad till en särskilt inspirerande chef på ST-medlemmars arbetsplatser efter nominering av medarbetare. Motiveringen lyder: "Mats Johanssons ledarskap präglas av tillit till medarbetarna och en förmåga att ta tillvara varje medarbetares begåvning. Hans förmåga att utnyttja den kompetens som finns gynnar både verksamhet och medarbetare. Mats Johansson medverkar till ett gott arbetsklimat där alla får ta plats och kan känna sig viktiga i utvecklingen av verksamheten. Hans integritet och analytiska förmåga gör att alla medarbetare vågar framföra synpunkter och förslag på alternativa sätt att arbeta. Mats Johansson söker aktivt samförstånd i det dagliga arbetet och visar äkta medkänsla när någon medarbetare har problem. Mats Johansson har även lyckats integrera jämställdhetsarbetet som en naturlig del i verksamheten.” – Jag är hedrad och glad över denna fina utmärkelse. Särskilt glad är jag över att det är mina kollegor som har nominerat mig, det känns som det bästa betyget för ett gott ledarskap, säger Mats Johansson, årets pristagare av Fackförbundet STs pris ”Årets inspirerande ledare 2009”. Priset delas ut i dag onsdag den 3 juni i samband med STs sommarfest kl. 17.00 på Sturegatan 15, Stockholm. Priset delas ut av Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST. För ytterligare information kontakta: Mats Johansson, områdeschef för arbetsförmedlingarna i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby, tfn. 010-486 50 52 Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST, tfn. 070-641 12 15 Malin Brikell, pressekreterare, tfn. 070-307 71 77 Representanter för media är varmt välkomna att delta på sommarfesten, föranmälan sker till pressekreteraren under dagen.

Taggar:

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.

Prenumerera

Dokument & länkar