Nästan 150 000 nya jobbchanser i staten

Idag presenterar Fackförbundet ST nya siffor för hur många jobbchanser som kan skapas inom statlig sektor. Enligt beräkningar kan 148 500 jobbchanser skapas till och med år 2022. Jobben skapas framför allt till följd av pensionsavgångar och arbetsrotation:

- Det behöver anställas nästan 150 000 personer inom staten under en femårsperiod. Och då handlar det enbart om återanställningar. Men ST anser att fler behöver anställas inom statlig verksamhet och infrastruktur. Vi har blivit fler i landet. Och vi behöver bli fler som jobbar med stöd och service, säger förbundsordförande Britta Lejon.

Inom den statliga sektorn finns en stor variation av yrken. De flesta kvalificerade yrken återfinns här. Bland de yrken där många jobbchanser skapas finns exempelvis IT- och dataanalytiker, jurister och civilekonomer.

- Staten behöver locka till sig en mångfald både i kompetens och bakgrund. Det är viktigt för att kunna fortsätta ge god service till medborgarna. Men för att lyckas med rekryteringen behöver fler se staten som en attraktiv arbetsgivare. Staten behöver kunna erbjuda trygga villkor och en god arbetsmiljö, fortsätter Britta Lejon.  

För mer information kontakta STs pressansvarige Marie Martinsson 070-314 52 73, eller press@st.org 

Idag deltar Fackförbundet ST på Järvaveckan i Stockholm. Järvaveckan är en mötesplats med människor och samtal i fokus. Målet är att skapa bättre förutsättningar för alla att diskutera och engagera sig i samhällsfrågor. ST finns där för att vi tror att under Järvaveckan kan vi möta mycket av den kompetens som staten behöver i framtiden. Ni hittar oss i TCOs tält där vi svarar på frågor om jobbchanser i staten och erbjuder facklig rådgivning.  

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig sektor. För mer information se www.st.org

Taggar:

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.

Prenumerera

Dokument & länkar