Ohållbar arbetssituation på Migrationsverket

Idag blev ett protestbrev till Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson känt via P4 Göteborg. Medarbetarna är missnöjda med arbetssituationen där ytterst lite hänsyn tas till medarbetarna.

- Våra medlemmar på Migrationsverket gör ett fantastiskt arbete, de är lojala, ställer upp och jobbar mycket övertid. Men personalen går på knäna, situationen är ohållbar och det krävs förändringar av personalpolitiken, säger Britta Lejon, ordförande för fackförbundet ST.

Arbetssituationen på Migrationsverket var ansträngd redan tidigare med indragna semestrar, mycket övertid och många som jobbar tvåskift. Under hösten, med anhopningen av nyanlända och asylsökande, har situationen förvärrats. Migrationsverket har anställt mycket personal men hinner inte ge dem introduktionsutbildning. En del vet inte vad de har för chefer och det händer att nyanställda inte kan börja jobba för de hinner inte få fram datorer.

Den akuta situationen för många flyktingar gör att personalen stått ut med en stor arbetsbörda extra länge. Men för många är nu gränsen nådd.

- Detta tuffa arbetsläge kommer att bestå för Migrationsverket en lång tid framöver. Jag kräver att ledningen lyssnar till våra medlemmar och hittar långsiktiga lösningar där personalen får vila, återhämtning och en bättre arbetsmiljö, fortsätter Britta Lejon.

Fackförbundet ST är det största fackförbundet på Migrationsverket.

- På längre sikt krävs det mer resurser till Migrationsverket. Vi vill också se en bättre samordning mellan Migrationsverket, Polisen och berörda kommuner genom en operativ kriskommitté. Sedan krävs det också ett politiskt ledarskap för att klara det här, avslutar Britta Lejon.

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org.

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig verksamhet. För mer information se www.st.org

Taggar:

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.

Prenumerera