Regeringens trafiksatsning bidde en tumme

I dagens vårbudgetproposition lanserar regeringen att de satsar 700 miljoner kronor på drift- och underhåll av järnvägen 2013. Samtidigt så räknar regeringen inte upp investeringsanslagen för banhållningen 2014. För 2013 var motsvarade summa cirka 300 miljoner kronor.  

- Regeringen ger pengar till järnvägen och kallar det en satsning men de glömmer att nämna att de inte räknar upp anslagen för banhållningen nästa år vilket kommer att innebära en minskning av pengar. Sett över både 2013 och 2014 går det inte att framställa det som en stor satsning på järnvägen, säger Britta Lejon, ordförande inom Fackförbundet ST.

Pengarna som regeringen satsar på drift- och underhåll är ett välkommet tillskott och möjliggör att tidigarelägga insatser som var planerade till 2014. Men i dagsläget, när investeringarna för anslagen inom väg- och banhållning inte ökar, så är det osäkert hur mycket det kommer att påverka infrastrukturen.

Investeringsanslagen för väg- och banhållning räknas upp med nettoprisindex och för 2014 beräknas det bli 0,00 procent. Uppräkningen av nettoprisindex var 1,85 procent 2013 vilket motsvarar cirka 300 miljoner kronor. När uppräkningen 2014 blir noll kommer det att påverka vilka drifts-, underhålls- och investeringsåtgärder som kan genomföras eftersom priserna ökar. Detta kommer att påverka infrastrukturen negativt under 2014.

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på telefon 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig sektor. För mer information se www.st.org

Taggar:

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.

Prenumerera