Riskkapital som bistånd

Fackförbundet ST presenterar idag en rapport, Riskkapital som bistånd. De senaste åren har det skett stora reformer inom biståndspolitiken och i rapporten har vi granskat vad som händer när den statliga biståndsbudgeten omfördelas från myndigheter till bolag. Specifikt har vi tittat närmare på det största statliga bolaget inom biståndsområdet, Swedfund.  

En av slutsatserna i rapporten är att verksamhet som ingår i Sveriges biståndsbudget måste vara transparent och utgå från fattiga människors behov för att bevara biståndets legitimitet. Sveriges statsförvaltning i samarbete med det civila samhället har en unik förmåga att med öppenhet förmedla bistånd på ett effektivt sätt.

- Att omfördela statliga biståndspengar från myndigheter till bolag gör att skattebetalarnas insyn minskar. Jag menar att det riskerar att minska förtroendet för svenskt bistånd och det måste regeringen se mer allvarligt på än vad de hittills gjort, säger Britta Lejon, ordförande för Fackförbundet ST.

Swedfund är ett statligt bolag som investerar via fonder och aktier i utvecklingsländer. Fonderna gör också att insynen i bolagets investeringar är svåra att följa. STs rapport visar att Swedfund hittills inte når målen för fattigdomsbekämpning. Detta trots att de gjort åtgärder sedan 2009 när de kritiserades av Riksrevisionen för bristande måluppfyllelse. STs slutsats är att Swedfund främst har näringspolitiska mål.

- Swedfund är ett bolag som främst sysslar med näringspolitik och bör därför inte finansieras av biståndsbudgeten. Det är inte rimligt att 1,2 miljarder kronor av det statliga biståndet inte når de fattiga människorna, avslutar Britta Lejon.

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på telefon 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig sektor. För mer information se www.st.org

Taggar:

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.

Prenumerera