Skolverket uppmanas anställa personal för extra pengarna

Regeringen presenterar idag sin budget där de ger Skolverket 75 miljoner kronor extra för 2013. Pengarna får Skolverket för att klara arbetsbelastningen med att utfärda 115 000 lärarlegitimationer. Skolverket har under våren använt sig av ett privat företag för att göra beredningen av lärarlegitimationer. ST vänder sig emot att privat anställda utför myndighetsutövning.

Regeringen säger att det står Skolverket fritt att välja hur de vill göra med pengarna som ska gå till fler handläggare, de kan anställa personal eller fortsätta att hyra in personal.

- ST uppmanar Skolverket att utföra uppdraget med lärarlegitimationer genom att anställa personal istället för att hyra in handläggare eftersom det handlar om myndighetsutövning. Vi anser att staten ska upphöra att använda privat anställda för myndigheters kärnuppgifter tills det finns en glasklar reglering kring vilka uppgifter som innebär myndighetsutövning, säger Britta Lejon , ordförande på Fackförbundet ST.

Det är viktigt att myndighetsutövning sker av personal som har utbildning, erfarenhet och som gör professionella bedömningar. Det ger en god grund för att ärenden hanteras sakligt och med kvalitet. Medborgarnas rättsäkerhet garanteras i myndigheter genom insyn i handläggning och i verksamheten samt möjligheten att överklaga beslut. För privata företag gäller helt andra regelverk.  

Fackförbundet ST anser att myndighetsutövning måste inbegripa hela beredningen av ett ärende. Kvaliteten i ett myndighetsbeslut finns till stor del i handläggningen av ärendet. Att fatta ett beslut på en myndighet kan enligt vår mening aldrig handla om att enbart sätta sitt namn på ett papper.

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på telefon 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org .

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 90 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. Vi har 9 000 förtroendevalda fördelade på över nittio olika avdelningar. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening. I ST kan alla vara medlemmar oavsett utbildning, befattning och arbetsuppgift. År 2003 bytte vi namn till fackförbundet ST, således är inte namnet längre en förkortning av Statstjänstemannaförbundet. På www.st.org/press kan du hitta mer information och du kan också prenumerera på STs pressmeddelanden!

Prenumerera