ST anmäler SiS till Diskrimineringsombudsmannen

Fackförbundet ST inom Statens institutionsstyrelse, SiS, har idag anmält myndigheten till Diskrimineringsombudsmannen för brott mot diskrimineringslagen. Detta på grund av att SiS inte har genomfört någon lönekartläggning sedan 2008. SiS har inte heller genomfört den jämställdhetsplan som enligt lag skulle ha varit klar vid årsskiftet 2012-2013.   

-  Från STs sida ser vi allvarligt på att SiS inte genomför de lönekartläggningar som de enligt lagen ska göra. Det gör att vi inte vet om det finns osakliga löneskillnader på myndigheten, säger Thord Jansson, ordförande i ST inom SiS.

ST menar att SiS bryter mot både lagen och en överenskommelse. En handlingsplan för jämställda löner skulle ha varit klar vid årsskiftet. Där har arbetet inte påbörjats ännu. Vid arbetet med förra jämställdhetsplanen valde myndigheten att inte involvera fackliga parter i lönekartläggning eller framtagande av jämställdhetsplan.  

- Genom att anmäla SiS till Diskrimineringsombudsmannen, DO, vill vi sätta tryck på arbetsgivaren att agera och skaffa en jämställdhetsplan. Vi vill att löner sätts på sakliga grunder, avslutar Thord Jansson.

Statens institutionsstyrelse, SiS, ansvarar för tvångsvård av unga med psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Fackförbundet ST är det största facket på SiS som totalt har drygt 3 000 anställda. Ungefär två tredjedelar av de anställda är behandlingsassistenter.

För mer bakgrundsinformation eller intervjuer kontakta Thord Jansson på 072 - 534 61 66. För mer information om Fackförbundet ST kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på telefon 070 - 314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig sektor. För mer information se www.st.org

Taggar:

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.

Prenumerera