ST säger upp samverkansavtalet på Migrationsverket

Idag har avdelningsstyrelsen för ST inom Migrationsverket beslutat att säga upp samverkansavtalet med Migrationsverket. Uppsägningstiden är tre månader från dagens datum. Vi tror inte att det finns utsikter att skapa ett nytt samverkansavtal med arbetsgivaren utan kommer nu att förbereda oss för MBL-förhandlingar och arbete med skyddskommittéer.

- Vi kan konstatera att vi i Fackförbundet ST står allt för långt ifrån arbetsgivaren när det gäller att säkerställa medlemmarnas delaktighet och inflytande i vardagen på arbetsplatsen. Vår bild är att arbetsgivaren ofta presenterar färdiga förslag eller är ointresserade av att lyssna på de anställdas synpunkter. Då blir det samverkan på låtsas och det vill vi inte ställa upp på säger Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.

Beslutet har varit svårt att fatta då vi under många år har haft ett samverkansavtal som i vissa delar har fungerat väl. Under en lång period har vi dock dragits med problem gällande arbetsgivarens hantering av samverkan i centrala och viktiga frågor. Exempel på detta är Migrationsverkets rekryteringsprocess, hantering av utvecklingssamtal och det förberedande arbetet inför lönerevision.

Vi i ST har också exempel på tillfällen där resultat av lokal samverkan inte respekteras eller rivs upp av arbetsgivaren på central nivå. Detta är en ohållbar situation. Det finns även exempel på när lokala chefer ”inofficiellt” fråntagits sitt mandat att fatta beslut i frågor men fortfarande framstår som beslutsfattare, vilket får effekten att det faktiskt inte går att spåra vem som har fattat beslut. Schemafrågan är ett exempel på detta.

- Genom att övergå till MBL-förhandlingar tar vi i ST ansvar för att spelreglerna mellan facket och arbetsgivaren tydliggörs samtidigt som det kommer att ge bättre förutsättningar att ta del av arbetsgivarens planer för styrning av verksamheten, avslutar Sanna Norblad.

En skillnad mellan samverkansavtal och MBL är att samverkansavtal för samman MBL och arbetsmiljölagen i en process där alla beslut ska tas ur ett arbetsmiljöperspektiv istället för att se arbetsmiljö som ett separat område. Samverkansavtal är inriktat på dialog med lokalt beörda medan MBL är förhandlingar. ST ser nu behov av diskussioner med arbetsgivaren gällande det kommande arbetssättet med MBL och skyddskommitté.

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, 070-314 52 73, eller via sofia.johansson@st.org .

Sofia Johansson
Pressekreterare
sofia.johansson@st.org

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig verksamhet. För mer information se www.st.org

Taggar:

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 90 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. Vi har 9 000 förtroendevalda fördelade på över nittio olika avdelningar. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening. I ST kan alla vara medlemmar oavsett utbildning, befattning och arbetsuppgift. År 2003 bytte vi namn till fackförbundet ST, således är inte namnet längre en förkortning av Statstjänstemannaförbundet. På www.st.org/press kan du hitta mer information och du kan också prenumerera på STs pressmeddelanden!

Prenumerera

Multimedia

Multimedia