STs yrkanden inom spårtrafiken

Fackförbundet STs främsta mål i avtalsrörelsen för spårtrafiken är att se till att våra medlemmar får en bra reallöneutveckling. Många som arbetar inom tåg, spårvagnar och tunnelbana har en oacceptabel arbetssituation där både hot och våld är allt för vanligt förekommande. Därför vill vi också se ett stopp för farligt ensamarbete.

- För oss i ST är det centralt att våra medlemmar inom spårtrafiken får en bra löneutveckling och därför vill vi se lönehöjningar på minst 2,8 procent säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Utöver löneutvecklingen är våra krav:

  • Extra satsning på att höja lägstalönerna
  • Stopp för farligt ensamarbete på tågen
  • Rätt till omställning i arbetet för den som har en säkerhetstjänst och får en nedsättning
  • Rätt till heltid
  • Olika tidsbegränsade anställningar efter varandra ska begränsas
  • Rätt till ersättning vid föräldraledigt utökas från fem till sex månader

Idag växlar ST yrkanden med Almega och det är starten för avtalsrörelsen inom spårtrafiken. Nuvarande avtal löper ut 31 mars. Fackförbundet ST organiserar tågvärdar, kundtjänstpersonal, lokförare och administratörer med flera inom spårtrafiken. Exempel på företag inom branschen är SJ, Green Cargo, Arriva och Veolia.

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på telefon 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig sektor. För mer information se www.st.org

Taggar:

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.

Prenumerera