Ta bort anställningsförordningen i statlig sektor

Dagens Nyheter (DN) skriver idag att hundratals anställts på allmän visstid i regeringskansliet under mandatperioden:

- Bra att frågan lyfts! Men att dra paralleller mellan visstidsanställningar på regeringskansliet och den generella visstidsproblematiken som finns inom kommuner, landsting och andra sektorer på svensk arbetsmarknad, det är att göra det lite enkelt för sig. Det säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef på Fackförbundet ST.

Inom det statliga avtalsområdet finns en generös rättighet för tjänstledighet vid annan statlig tjänst. Det är en av flera förklaringar till att det finns många visstidsanställningar inom regeringskansliet.

- Som en av de statliga avtalsparterna jobbar vi med visstidsproblematiken på olika sätt. Det som vi framför allt har som utmaning är att få regeringen att ta bort anställningsförordningen som ger staten en ytterligare möjlighet att använda sig av visstidsanställningar. Anställningsförordningen är mer generös än Lagen om anställningsskydd (LAS), fortsätter Åsa Erba-Stenhammar.

- Att ha rätt till tjänstledighet för att jobba på en annan myndighet är något som våra medlemmar inom statlig sektor uppskattar. Därför är det olyckligt att föra den här debatten på ett onyanserat sätt. Anställningsförordningen ger statliga arbetsgivare möjligheter att anställa för kortare tid utanför ordinarie regelverk. Den möjligheten ser vi som överflödig. Det räcker med (LAS). Det kan regeringen lätt åtgärda genom att ta bort paragraf 9 i anställningsförordningen. Vi ska kritiskt granska nyttjandet av visstidsanställningar men vi behöver också vara nyanserade för att vara trovärdiga, avslutar Åsa Erba-Stenhammar.

För mer information: Kontakta STs pressansvarig Marie Martinsson 070-314 52 73, press@st.org

Fackförbundet ST är det största facket inom statlig sektor. För mer information se www.st.org

Taggar:

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.

Prenumerera