Uttalande från Fackförbundet ST med anledning av den Internationella kvinnodagen den 8 mars 2012

Runt om i landet anordnar idag Fackförbundet ST ett stort antal evenemang och möten för och med förbundets medlemmar. I samband med detta kommer ett uttalande från STs ordförande Annette Carnhede att läsas upp. Uttalandet har, bland annat, sin grund i det faktum att allt för många av förbundets medlemmar utsätts för hot och våld på sina arbetsplatser.

”Hot, våld och genus
När människor utsätts för hot och våld på sina arbetsplatser är det alltid en tragedi. När hot och våld drabbar anställda inom statlig verksamhet hotas dessutom rättssäkerheten. Det handlar om att demokratiska rättigheter kan sättas ur spel och det handlar om våra medlemmars vardag på jobbet. En rädd handläggare på Migrationsverket kan känna sig tvingad att fatta ett felaktigt beslut. En hotad arbetsförmedlare gör kanske inte en rättssäker bedömning. Det är framförallt kvinnor som drabbas av våld och hot om våld. Det är kvinnor som i allra högsta grad blir utsatta för våld i form av trakasserier och mobbning, både när det gäller personer som de möter i sitt arbete men också av arbetskamrater och chefer.

Arbetsgivaren har ansvar för att se till att hot och våld inte förekommer på arbetsplatsen. De måste börja analysera organisationen utifrån ett genusperspektiv för att kunna komma tillrätta med problemen. Det är först då vi kan förstå varför vissa typer av våld oftare drabbar kvinnor.

Därför efterlyser vi en antivåldsstrategi och att staten som arbetsgivare tar krafttag för att våra medlemmar ska känna sig trygga på jobbet. Människor ska kunna lita på att de myndighetsbeslut som fattas grundar sig på opartiskhet och saklighet och inte på rädsla. Vi är beredda att ompröva vårt fackliga engagemang när det gäller kvinnornas arbetssituation och vi kommer inte att vara nöjda förrän vi hittat vägar som garanterar både kvinnor och män säkra arbetsplatser. Vi åtar oss därför att inom de närmsta tre åren stolt kunna säga att vi är Sveriges mest jämställda fackförbund!

Annette Carnhede
Förbundsordförande
Fackförbundet ST"

För ytterligare information, kontakta Fackförbundet ST:
Annette Carnhede, förbundsordförande, tfn. 070-641 12 15.
Lars Pauli, bitr pressansvarig tfn 070 – 316 18 65.

Fackförbundet ST är det största facket inom det statliga området. Vår styrka är en fackförening - en arbetsplats. Vi är fackliga experter på statlig verksamhet. Vi har idag nästan 90 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag, universitet, högskolor och statsunderstödda stiftelser. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org

Taggar:

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.

Prenumerera

Dokument & länkar