Vi yrkar på humanare arbetstider inom kommunikationsområdet

Nu har Fackförbundet ST växlat yrkande med Almega inom branschen kommunikation. De flesta av STs medlemmar som berörs av avtalet finns inom Post Nord AB, Swedavia och Menzies Aviation. STs främsta yrkande är löneökningar i nivå med andra branscher och den siffran ska vara inskrivet i avtalet.

Utöver lönenivån fokuserar vi på att våra medlemmar ska få ett större inflytande över sina arbetstider. Inom kommunikationsområdet pågår verksamheten dygnet runt och våra medlemmar arbetar ibland oregelbundna tider. Våra medlemmar inom ST upplever ett ökande problem med schemaläggningen där ingen hänsyn tas till anställdas önskemål. Så långt som möjligt vill vi att arbetsgivaren ska ge de anställda möjligheter att förena arbete med privatliv.

- Det kan inte bara vara verksamhetens behov som styr arbetstiden. Det måste också finnas utrymme för människornas behov av att få livet utanför arbetet att gå ihop, säger Britta Lejon, säger ordförande i Fackförbundet ST.

Den 31 maj löper nuvarande avtal ut.

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på telefon 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org

Taggar:

Om oss

ST är det största fackförbundet inom statlig sektor. ST har cirka 95 000 medlemmar inom statliga myndigheter, universitet och högskolor, statliga bolag och affärsverk. STs grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening.

Prenumerera