DELÅRSRAPPORT Januari – juni 2010

  • Effnetkoncernens omsättning för det andra kvartalet 2010 uppgick till MSEK 1,8 (6,2). Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till MSEK 5,8 (9,7).
 
  • Rörelseresultatet för det andra kvartalet var MSEK -3,5 (-2,1) och för sexmånadersperioden MSEK -4,6 (-6,5). Nettoresultatet för det andra kvartalet uppgick till MSEK -3,5 (-2,1) och för sexmånadersperioden till -4,7 (-6,5) eller SEK -0,02 (-0,04) per aktie.

 

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet till MSEK -1,9 (-5,6) och för sexmånadersperioden till MSEK -5,2 (-5,1) eller SEK -0,02 (-0,03) per aktie.

 

  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 1,2 (vid årsskiftet 6,5) vilket motsvarar SEK 0,01 (0,03) per aktie.

 

  • Eget kapital uppgick till MSEK 8,8 (vid årsskiftet 13,5) eller SEK 0,04 (0,06) per aktie. Koncernens soliditet uppgick vid periodens utgång till 53 (vid årsskiftet 61) procent.

 

 Händelser efter periodens slut

  •  Jonas Saric frånträder den 4 oktober 2010 sin tjänst som CFO för Effnetkoncernen. Han efterträds av Pernilla Glännfjord som tillförordnad CFO. Pernilla är för närvarande ekonomiansvarig i Factum Electronics AB, ett dotterbolag till Effnet Holding.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Hånell, Verkställande direktör, +46 (0)13 36 86 00, +46 (0)703 17 77 93
Jonas Saric, Finanschef, +46 (0)13 36 86 00, +46 (0)708 99 86 18
eller besök bolagets hemsida www.effnetholding.se

OM EFFNETKONCERNEN
Effnet Holding AB (publ) handlas på NASDAQ OMX First North Premier (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium (www.remium.com). För vidare information om Effnet Holding AB (publ), besök www.effnetholding.se. Effnet Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden:

Digital Broadcasting
Factum Electronics AB är ledande inom DAB/DAB+/DMB (digital multimedia broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och deras nätverksoperatörer. Factum Electronics säljer även modulär programvara för tillverkare av chip för DMB-mottagare samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). För vidare information om Factum Electronics AB, besök www.factum.se.

Header Compression
Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök www.effnet.se.

Om oss

OM FACTUMKONCERNENFactum Electronics Holding AB (publ) handlas på NASDAQ OMX First North Premier (symbol FACT). Certified Adviser är Remium (www.remium.com). För vidare information om Factum Electronics Holding AB (publ), besök www.factumholding.se. Factum Electronics Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden: Digital BroadcastingFactum Electronics AB är ledande inom DAB/DAB+/DMB (digital multimedia broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och deras nätverksoperatörer. Factum Electronics AB säljer även modulär programvara för tillverkare av chip för DMB-mottagare samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). För vidare information om Factum Electronics AB, besök www.factum.se. Header CompressionEffnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök www.effnet.se

Dokument & länkar