Factum Electronics Holding ska upprätta kontrollbalansräkning

Styrelsen i Factum Electronics Holding AB (Bolaget) har beslutat att omgående upprätta och låta Bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning, då det finns skäl att anta att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet kommer styrelsen att kalla till extra bolagsstämma (s.k. första kontrollstämma) för framläggande av kontrollbalansräkningen och beslut i fråga om Bolaget skall träda i likvidation eller fortsätta verksamheten. Motsvarande förfarande kommer att genomföras i det helägda dotterbolaget Factum Electronics AB, i vilket verksamheten bedrivs. 

Styrelsen för en diskussion med Bolagets huvudägare om tillhandahållande av en bryggfinansiering i avvaktan på att en helhetslösning avseende Bolagets finansiella ställning ska kunna utarbetas.

 

 

Om oss

OM FACTUMKONCERNENFactum Electronics Holding AB (publ) handlas på NASDAQ OMX First North Premier (symbol FACT). Certified Adviser är Remium (www.remium.com). För vidare information om Factum Electronics Holding AB (publ), besök www.factumholding.se. Factum Electronics Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden: Digital BroadcastingFactum Electronics AB är ledande inom DAB/DAB+/DMB (digital multimedia broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och deras nätverksoperatörer. Factum Electronics AB säljer även modulär programvara för tillverkare av chip för DMB-mottagare samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). För vidare information om Factum Electronics AB, besök www.factum.se. Header CompressionEffnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök www.effnet.se

Dokument & länkar