Fairness opinion avseende försäljning av Factum Electronics AB

Styrelsen i Factum Electronics Holding AB (nedan ”Factum Holding”) har, som redovisades i Factum Holdings pressmeddelande den 8 februari 2012, ingått avtal med huvudägaren Paradise Digital & Co Ltd om försäljning av det rörelsedrivande dotterbolaget Factum Electronics AB för 3 MSEK. Försäljningen utgör ett led i en omstrukturering genom vilken Factum Holding samtidigt förvärvar Cassandra Oil AB genom en apportemission och byter verksamhet. Omstruktureringen, inklusive försäljningen av aktierna i Factum Electronics AB, är villkorat av bolagsstämmas godkännande.

Styrelsen i Factum Holding har inhämtat ett utlåtande, s.k. Fairness Opinion, från Grant Thornton avseende frågan om överlåtelsen av dotterbolaget Factum Electronics AB är skälig för aktieägarna i Factum Holding ur ett finansiellt perspektiv.

Grant Thornton har avgett en Fairness Opinion till styrelsen i Factum Holding dagtecknad den 8 mars 2012. Grant Thornton anser att överlåtelsen är skälig ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Factum Holding.

Grant Thorntons Fairness Opinion bifogas detta pressmeddelande i sin helhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Nerpin

Styrelsens ordförande,

Factum Electronics Holding AB

Tel 070 620 73 59

Om oss

OM FACTUMKONCERNENFactum Electronics Holding AB (publ) handlas på NASDAQ OMX First North Premier (symbol FACT). Certified Adviser är Remium (www.remium.com). För vidare information om Factum Electronics Holding AB (publ), besök www.factumholding.se. Factum Electronics Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden: Digital BroadcastingFactum Electronics AB är ledande inom DAB/DAB+/DMB (digital multimedia broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och deras nätverksoperatörer. Factum Electronics AB säljer även modulär programvara för tillverkare av chip för DMB-mottagare samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). För vidare information om Factum Electronics AB, besök www.factum.se. Header CompressionEffnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök www.effnet.se

Dokument & länkar