BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

 • Orderingång 3 122(3 064) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter var orderingången 2% högre än föregående år
 • Nettoomsättning 3 085 (3 023) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 2 %
 • Rörelseresultat 251,5 (317,6) Mkr, en rörelsemarginal på 8,2 (10,5) %
 • Resultat efter skatt 159,1 (208,3) Mkr
 • Resultat per aktie 12,61 (16,52) kronor
 • Utdelning föreslås med 6,50 (6,50) kronor per aktie

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

 • Ökad omsättning jämfört med föregående år
 • Den svagare konjunkturen under året inom Retail Lighting gav lägre orderingång och rörelsemarginal än föregående år
 • Allt mer tydlig försvagning av Indoor Lighting under det fjärde kvartalet
 • Fortsatt fokus på att anpassa kostnader men produktutvecklingssatsningar fortsätter
 • Bra kassaflöde under året
 • Den starka svenska kronan påverkade resultatet negativt

Upplysningar kan lämnas av :

Johan Hjertonsson CEO tel: 46 36 10 87 06 mobile: 46 70 229 77 93 e-mail: johan.hjertonsson@fagerhult.se

Håkan Gabrielsson CFO tel: 46 8 52 23 59 48 mobile: 46 70 84 40 918 e-mail: hakan.gabrielsson@fagerhult.se

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 2 200 anställda och verksamheter i 17 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting och Designplan Lighting. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450 anställda och verksamheter i över 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan, I-Valo, Arlight, Eagle Lighting, Lighting Innovations, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera