Delårsrapport januari - juni 2011

  • Orderingång 1 504 (1 257) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 5,1 %
  • Nettoomsättning 1 433 (1 166) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 6,6 %
  • Rörelseresultat 123,4 (40,4) Mkr, en rörelsemarginal om 8,6 (3,5) %
  • Resultat efter skatt 74,9 (28,2) Mkr
  • Resultat per aktie 5,94 (2,24) kronor

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Kraftig resultatförbättring under första halvåret
  • Hög orderingång under andra kvartalet
  • Positivt kvartal för det förvärvade bolaget Designplan Lighting
  • Stark utveckling för produktområdet Retail Lighting
  • Starkt kassaflöde under andra kvartalet

Upplysningar kan lämnas av

Johan Hjertonsson CEO tel: 46 36 10 87 06 mobile: 46 70 229 77 93 e-mail: johan.hjertonsson@fagerhult.se

Ulf Karlsson Ekonomidrektör tel: 46 36 10 85 63 mobile: 46 70 537 04 54 e-mail: ulf.karlsson@fagerhult.se

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 2 200 anställda och verksamheter i 17 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting och Designplan Lighting. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450 anställda och verksamheter i över 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan, I-Valo, Arlight, Eagle Lighting, Lighting Innovations, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar