Delårsrapport januari - mars 2013

 • Orderingång 733 (798) Mkr, justerat för valutaeffekter var orderingången 5 % lägre än föregående år
 • Nettoomsättning 689 (775) Mkr, justerat för valutaeffekter har omsättningen minskat med 8 %
 • Rörelseresultat 34,3 (60,3) Mkr, en rörelsemarginal på 5,0 (7,8) %.
 • Resultat efter skatt 21,2 (32,5) Mkr
 • Resultat per aktie 1,68 (2,58) kronor

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

 • Fortsatt lägre efterfrågan i sencykliska Indoor Lighting och Retail Lighting stabilt på en låg nivå i linje med tidigare bedömningar
 • Vi bedömer att marknaden kommer att vara fortsatt svag under de kommande kvartalen
 •  Den lägre omsättningen har inneburit en resultatminskning jämfört med samma kvartal föregående år och en stor del har kompenserats genom kostnadsbesparingar
 •  Bruttomarginalerna var på samma nivå som det första kvartalet föregående år och högre än i det närmast föregående kvartalet 
 •  Fasta kostnader har sänkts med 50 Mkr på årsbasis jämfört med första kvartalet föregående år rensat för valuta
 • Satsningar på R&D fortsätter
 • Den starka kronan påverkar resultatet negativt med 8 Mkr jämfört med föregående år
 • Red Dot Design Award för Fagerhults produkt Appareo

Upplysningar kan lämnas av :

Johan Hjertonsson CEO tel: 46 36 10 87 06 mobile: 46 70 229 77 93 e-mail: johan.hjertonsson@fagerhult.se

Håkan Gabrielsson CFO tel: 46 8 52 23 59 48 mobile: 46 70 84 40 918 e-mail: hakan.gabrielsson@fagerhult.se

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 2 200 anställda och verksamheter i 17 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting och Designplan Lighting. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Om oss

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450 anställda och verksamheter i över 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan, I-Valo, Arlight, Eagle Lighting, Lighting Innovations, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.