Fagerhult delårsrapport januari - juni 2007

• Nettoomsättning 1 218 (1 041) Mkr
• Resultat efter finansnetto 71,3 (30,6) Mkr
• Resultat efter skatt 50,3 (21,4) Mkr
• Resultat per aktie 3,98 (1,69) kronor
• Orderingång 1 357 (1 100) Mkr

Kommentar av koncernchef Per Borgvall:
• Fortsatt stark tillväxt
• Resultatet efter finansnetto kraftigt förbättrat, + 133 %
• Affärsområdena för professionell- och butiksbelysning utvecklas väl
• Tre företagsförvärv under perioden i Australien, Belgien och Irland
• Efter perioden har LampGustaf Inredning AB avyttrats

Om oss

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450 anställda och verksamheter i över 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan, I-Valo, Arlight, Eagle Lighting, Lighting Innovations, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar