Fagerhult Delårsrapport januari - september 2007

• Nettoomsättning 1 853 (1 566) Mkr
• Resultat efter finansnetto 140,6 (68,1) Mkr
• Resultat efter skatt 105,0 (47,7) Mkr
• Resultat per aktie 8,31 (3,77) kronor
• Orderingång 2 087 (1 595) Mkr

Kommentar av koncernchef Per Borgvall:
• Kraftig resultatförbättring
• Försäljningstillväxten fortsatt stark, 18 % varav 13 % organisk
• Affärsområdena för professionell- och butiksbelysning utvecklas väl
• Avyttring av LampGustaf Inredning samt av fabriksfastighet i Örnsköldsvik
• Stor order i England avseende London och Barts sjukhus

Om oss

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450 anställda och verksamheter i över 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan, I-Valo, Arlight, Eagle Lighting, Lighting Innovations, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar