Fagerhult slutför förvärvet av WE-EF

Fagerhult har slutfört förvärvet av WE-EF och Flux Eclairage efter godkännande av berörda myndigheter. Förvärvet kommer att ha en positiv påverkan på resultatet per aktie under 2017 och framledes.

Mer information finns i press releasen som skickades ut December 23, 2016. Mer information om WE-EF och Flux finns på http://www.we-ef.com and http://www.flux-lighting.com.

WE-EF företagen som omfattas är: (Notera att detta inkluderar alla relevanta operativa WE-EF belysningsföretag)

  • WE-EF LEUCHTEN GmbH; Bispingen, Germany
  • WE-EF LEUCHTEN GmbH & Co. KG; Bispingen, Germany
  • WE-EF TRADING & DESIGN GmbH; Bispingen, Germany
  • WE-EF LUMIERE S.A.S.; Satolas-et-Bonce, France
  • WE-EF LIGHTING Co. Ltd.; Bangplee, Thailand
  • WE-EF HELVITICA SA; Geneva, Switzerland
  • WE-EF LIGHTING Ltd. Nottingham, UK
  • WE-EF LIGHTING Pty. Ltd.; Braeside, Australia
  • WE-EF LIGHTING USA LLC; Warrendale, USA

Plus

  • Flux Eclairage S.A.S.; Satolas-et-Bonce, France

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Fagerhult (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2017 klockan 16:15 CET.

Habo 9 mars, 2017

Upplysningar kan lämnas av :

Johan Hjertonsson CEO tel: 46 36 10 85 00 mobile: 46 70 229 77 93 e-mail: johan.hjertonsson@fagerhult.se

Michael Wood CFO tel: 46 36 10 85 00 mobile: 46 73 087 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhult.se

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 2 800 anställda och verksamheter i mer än 20 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation och LED Linear. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.

Om oss

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 300 anställda och verksamheter i mer än 25 länder. Vi skapar moderna produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED Linear och WE-EF. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.