Falck Crisis Training bidrar till stärkt civilskydd i Europa

Europeiska Kommissionen gav svenska Falck Crisis Training uppdraget att utvärdera civilskyddet i tre europeiska länder. Tack vare modern teknik och ett strukturerat arbete skapar Falck, tillsammans med länderna, ett tryggt samhälle för invånarna

I Tyskland har delar av ett sjukhus och ett parkeringshus rasat. Dessutom har en gasexplosion, som följd av ett jordskalv, drabbat invånarna. På Italiens östkust har en jordbävning som mäter 7,2 på Richterskalan skakt om en liten by utanför Ancona. Rumänien drabbas av ett kraftigt regnfall, översvämningar och stormar med hastigheter på 100 km/h.

Varje år finansierar Europeiska kommissionen ett antal övningar som ska genomföras och testa hur bra civilskyddet är vid en katastrof (Modex – EU Module Exercise). Som tur är var alla de tre katastrofscenarion bara övningar för att testa just detta. Till tre av årets 14 övningar, som genomfördes under oktober, hade Europeiska kommissionen valt ut Falck Crisis Training för att utvärdera de stora övningarna.

- Vi supportade tränarna och observatörerna för att de skulle ha så goda förutsättningar som möjligt när vi skulle mäta effekterna av hur jordbävningar och översvämningar hanterades. Varje övning pågick dygnet runt, under tre dagar, säger Torbjörn Wikman, projektledare på Falck Crisis Training.

Under övningarna tillkallades räddningsmoduler från olika delar av Europa. Tillsammans skapades gynnsamma träningsförhållande med 50 till 150 deltagare i varje övning.

Tyskland var först ut med att öva nära den holländska gränsen. Här hade delar av ett sjukhus och ett parkeringshus rasat. Dessutom hade ett jordskalv orsakat en gasexplosion. En stor räddningsinsats rullar igång för att så snabbt som möjligt börja rädda alla i området. Den andra övningen utspelas vid Italiens östkust. En jordbävning på 7,2 på Richterskalan har skakat om en liten by utanför Ancona och räddningspådrag blir påtagligt där tre räddningsmoduler kopplas in och nära 150 deltagare involveras. Den tredje övningen utspelas i Rumänien som har drabbats av kraftigt regnfall, översvämningar och stormar med hastigheter på 100km/h. Två moduler kopplas in från Bulgarien och Estland för att träna på scenariot.

I övningarna samlade Falck Crisis Training, på ett systematiskt och strukturerat sätt, in data från observatörer med hjälp av ett avancerade system. Tack vare det kunde ledningen för varje övning direkt få en lägesbild hur varje scenario utvecklade sig. Rapporter genererades ett antal gånger om dagen som både innefattade kommentarer, bilder och filmer från observatörerna på fältet. Detta resulterade i att rapporter från övningen kunde börja behandlas redan samma dag som övningen startade och slutföras då övningarna slutade.

 - Tack vare den snabba och precisa återkopplingen kunde vi säkerställa att de olika modulerna är redo att hantera kriser av olika slag. Genom att omedelbart återkoppla kan man fånga alla typer av brister och styrkor och på ett enkelt sätt belysa det i efterhand. Detta innebär att vi kan säkerställa att träning i krishantering genomförs och dokumenteras. Tillsammans skapar det trygghet och säkerhet för samhället och invånarna för respektive land, säger Torbjörn Wikman, projektledare på Falck Crisis Training.

Fakta Falck Crisis Training
Falck Crisis Training är ett nytt sätt att se på krishanteringsträning. Falck Crisis Training är ett verktyg som höjer träningseffekten och ökar inlärningen och beredskapsnivån. Tack vare ett samarbete mellan Falck och Saab har vi en unik möjlighet att hantera och utvärdera kristräning, med omedelbar återkoppling, från individnivå till organisationsnivå.För mer information, kontakta:

Lotta Smith, Kommunikationsansvarig Falck Sverige: 073-3730112


Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är idag majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under 2013 delade stiftelsen ut cirka 460 miljoner kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”.

Falck har visionen att vidareutveckla verksamheten som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.

Taggar:

Om oss

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906). Under mer än 100 år har uppdraget för Falck varit att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt rehabilitera sjuka och skadade. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd. Falck är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 milkjarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. Vi är stolta över att ha ansvar för verksamheter som är så nära människors vardag och som representerar en grundläggande trygghet för alla i vårt samhälle. Det är ett ansvar som vi har lång erfarenhet av att axla.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Genom att omedelbart återkoppla kan man fånga alla typer av brister och styrkor och på ett enkelt sätt belysa det i efterhand. Tillsammans skapar det trygghet och säkerhet för samhället och invånarna för respektive land.
Torbjörn Wikman, projektledare på Falck Crisis Training.