Falck driver Sveriges första kemambulans

Artikel från Helsingborgs Dagblad: Hos Perstorps Räddningstjänst utbildas ambulanspersonal i att ta hand om skadade vid kemolyckor. I mars inrättas Sveriges första kemambulans på orten. Från och med den 1 mars får Perstorp en kemambulans – en ambulans rustad med viss materiell extrautrustning, men framför allt med personal som specialutbildats på att ta hand om skadade på kemiskt kontaminerade olycksplatser.

– Det finns inget likande i Sverige, det blir den första någonsin, säger Leif Hylander, platschef på Perstorps Räddningstjänst, som tillsammans med Hans Ivarsson, katastrof- och beredskapsöverläkare i Region Skåne, formulerat idén som nu blivit verklighet.

– Det är många år sedan vi började fundera. Det fanns ett behov, men det fanns inte i någon myndighets medvetenhet, säger Leif Hylander.

– Vi har olika kompetenser och vi vill se till att de nyttjas tillsammans på bästa sätt, säger Hans Ivarsson. Projektet är treårigt och stöds ekonomiskt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, genom Socialstyrelsen.

– I dagsläget kommer räddningstjänsten först, och vår enhet här kommer att kunna gå längre in i skadeområdet, säger Tobias Johansson, projektledare och handläggare på regionens avdelning för krisberedskap och säkerhet. Han har också märkt av ett nationellt intresse för projektet och har börjat få nyfikna frågor.


– Som jag ser det har det blivit väl mottaget av alla, säger Tobias Johansson.24 ambulanssjuksköterskor utbildas nu på Räddningstjänsten i Perstorp: den ordinarie styrkan som bemannar Perstorpsambulansen samt ersättare från Hässleholm och Ängelholm som ska täcka upp ledigheter och eventuell personalrörlighet.

– Att vi är här är ingen slump, här finns både kunnandet och utrustningen, säger Hans Ivarsson.


Perstorps Räddningstjänst är en av MSB:s sex kemenheter i Sverige, alltså specialister på olyckor med farliga ämnen. I landet finns också fyra saneringsenheter, containrar med material som behövs vid större kemolyckor– och en står i Tyringe, fast denna dag i Perstorps räddningstjänsts garage.

Tvättbassänger, tält och diverse tillbehör har satts upp för dussinet nya elever i kemambulansprojektet.

 Först en genomgång av vårdkedjan, sedan är det dags att prova kemskyddsdräkter. Instruktionerna är omfattande men frågan är om inte själva påklädningen är värre. Dräkterna är stora och prasslar för varje kliv med de moonboots-liknande sulorna. Inte undra på att astronaut-imitationerna blir många framför mobilkamerorna.

Sjuksköterskan Jenny Dahl har just provat att rädda en kollega iförd den nya kostymen.

 – Jag skulle inte vilja jobba i den här i trettio graders värme. Jag kan tänka mig det blir ännu varmare i skarpt läge och med lite adrenalin i kroppen, pustar hon ut när gasmask och dräkt kommit av.

Hon tycker utbildningen varit toppen, tidigare kunskaper i ämnet kemolyckor har varit mest teoretiska.

– Man är kanske inte lika rädd längre. Och även om man inte är just här och jobbar är det ju bra att kunna.


– Då går vi in i tvätthallen och bryter benet på dig, skämtar Leif Hylander och leder nästa trio till övning.

Läs artikeln i sin helhet på Helsingborgs Dagblad!

Om oss

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906). Under mer än 100 år har uppdraget för Falck varit att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt rehabilitera sjuka och skadade. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd. Falck är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 milkjarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. Vi är stolta över att ha ansvar för verksamheter som är så nära människors vardag och som representerar en grundläggande trygghet för alla i vårt samhälle. Det är ett ansvar som vi har lång erfarenhet av att axla.

Prenumerera

Media

Media