Falck får många frågor om ebola

I samband med ebola-utbrottet i Västafrika har Falck Global Assistance fått ett ökat antal förfrågningar från svenska verksamheter med medarbetare som befinner sig i de områden som drabbats av ebola.

Den senaste månaden har Falck Global Assistance märkt av ett stort stigande antal förfrågningar från svenska företag, och från svenskar, som befinner sig i Liberia, Sierra Leone, Guinea och Nigeria.

Falck Global Assistance hjälper affärsresenärer och utlandsstationerade med rådgivning, sjukvård, akut hjälp på plats och hemtransport om det skulle bli nödvändigt.

I anslutning till ebola-utbrottet i Västafrika har Falck Global Assistance rådgivit ett stort antal medarbetare och verksamheter samt hållit informationsmöten. Rådgivningen utgår från myndigheternas vägledning, och från Falck Global Assistances kunskaper om de lokala förhållandena.

”Svenska verksamheter kontaktar oss med oro vad gäller utvecklingen i Västafrika och hur det kan påverka dem och deras medarbetare i dessa områden. Oron handlar både om ifall de behöver skicka hem sina medarbetare och vad de ska göra om en medarbetare drabbas av en febersjukdom”, säger Paul Hedman, Risk manager på Falck Global Assistance.

Utrikesdepartementet (UD) avråder från alla resor till Liberia, Sierra Leone och Guinea. Avrådan beror inte direkt på risken att bli smittad av ebolaUD avråder på grund av att det allmänna säkerhetsläget har försämrats som en konsekvens av ebolautbrottet och de åtgärder som vidtagits för att kontrollera vidare spridning. UD avråder inte från resor till Nigeria på grund av ebola, däremot avråder man från resor till norra Nigeria på grund av säkerhetsläget i landet.

”Risken att vanliga affärsresenärer smittas med ebola är mycket låg om man följer myndigheternas riktlinjer. I gengäld kan vanligtvis ofarliga sjukdomar bli allvarliga, eftersom symptomen på en vanlig febersjukdom kan vara liknande symptomen för ebola. Blir man sjuk och får feber i något av dessa länder kan man riskera att bli försatt i karantän. På flera flygplatser använder man sig av temeperaturscreening vid utresa och man kan hamna i en sådan situation att man inte får lov att resa innan ebola utesluts”, säger Paul Hedman.

För ytterligare information och råd och riktlinjer till de som befinner sig i dessa länder kan man läsa på UD:s hemsida (www.regeringen.se) och även hos Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se). Falck Global Assistance har även en informationssida om ebola där man kan läsa mer om de drabbade områden och information till resande som befinner sig i dessa områden: www.ebola.falckglobalassistance.com

Falck Global Assistance: 
Falck Global Assistance är ett företag som assisterar resande globalt. Via de officiella myndigheterna och våra lokala samarbetspartners bevakar Falck det medicinska läget och säkerhetsläget, och med utgångspunkt i myndigheternas anvisningar, rådger vi verksamheter om deras beredskap. Samtidigt vägleder vi resande i olika länder och assisterar vid sjukdom eller skada.

För frågor, kontakta Kommunikationsansvarig Lotta Smith: 073-3730112.

Om oss

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906). Under mer än 100 år har uppdraget för Falck varit att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt rehabilitera sjuka och skadade. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd. Falck är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 milkjarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. Vi är stolta över att ha ansvar för verksamheter som är så nära människors vardag och som representerar en grundläggande trygghet för alla i vårt samhälle. Det är ett ansvar som vi har lång erfarenhet av att axla.

Media

Media