Falck Healthcare - ny leverantör av personalstöd till Härryda kommun

Falck Healthcare vann den upphandling av Personalstöd som Härryda kommun genomfört. Härryda kommun har ca 2 700 anställda. Avtalet sträcker sig mellan 2014-10-01 till 2016-09-30 med möjlighet till 2 års förlängning.    

Eeva Borg, VD på Falck Healthcare AB, säger:
”Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att leverera Personalstöd till Härryda kommun och dess 2 700 anställda och ser fram emot ett gott samarbete”.

 Falck Healthcare levererar sedan drygt 10 år tillbaka Personalstöd till hundratals offentliga och privata verksamheter i Sverige.

Personalstöd – samtal som gör livet enklare 
De flesta anställda får någon gång behov av professionell hjälp p.g.a. arbetsrelaterade eller privata problem. På arbetsplatsen kan det röra sig om stress, utbrändhet, mobbning, samarbetsproblem etc. Privat kan det gälla relationsproblem, skilsmässa, tvister, dödsfall, ekonomiska problem, juridiska svårigheter, missbruksproblem, problem med barnen etc.   
 
Genom tjänsten Personalstöd erbjuds de anställda ett enkelt, lättåtkomligt och komplett hjälpsystem, som de har tillgång till dygnet runt, 365 dagar om året.

 Exempel på effekter vid användande av Personalstöd:
• Arbetsförmågan hos de anställda ökar
• Närvaron på arbetsplatsen ökar – sänkt sjukfrånvaro
• Färre konflikter på arbetsplatsen – bättre arbetsklimat
• Organisationen är bättre förberedd för kriser och svårigheter
• Den anställde mår bättre - både hemma och på arbetet

För mer information eller frågor kontakta:
Eeva Borg, VD Falck Healthcare: 070-685 37 01

Om oss

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906). Under mer än 100 år har uppdraget för Falck varit att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt rehabilitera sjuka och skadade. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd. Falck är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 milkjarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. Vi är stolta över att ha ansvar för verksamheter som är så nära människors vardag och som representerar en grundläggande trygghet för alla i vårt samhälle. Det är ett ansvar som vi har lång erfarenhet av att axla.

Media

Media