Falck Lanserar Falck Väghjälp - Lätt Lastbil och Yrkestrafik

För ökad trygghet och säkerhet efter vägen lanserar Falck i april två nya väghjälpsprodukter som riktar sig mot företagsmarknaden.  

Falck Väghjälp – Lätt Lastbil
Falck Väghjälp – Yrkestrafik
Med Falck Väghjälp är assistansen bara ett telefonsamtal bort. Får du eller dina medarbetare problem längs de svenska vägarna kontaktar ni bara Falck Larmcentral som har öppet dygnet runt året runt.  

Vi har tänkt på allt som betyder något för ett företag med bilar säger Christian Munk, marknadschef för Business to Business på Falck Sverige. Ett enkelt driftstopp kan bli dyrt för ett företag, inte minst i förlorad arbetstid.  

Med de nya väghjälpsprodukterna kombinerar vi trygghet med komfort där målet är att minimera de problem och kostnader som uppstår vid ett haveri.  

Med Falck Väghjälp försöker vi hjälpa dig på plats med starthjälp, hjulskifte, påfyllning av drivmedel eller vid lås och nyckelproblem. Om det inte går att åtgärda bilen på plats så bärgar vi till en verkstad. Falck Väghjälp gäller även vid dikeskörning, kollision, brand och stöld.  

Falck produktutbud mot företagsmarknaden breddas succesivt inom områden som förebygger skador och som hjälper till efter en skada, säger Christian Munk.  

Följ utvecklingen på vår hemsida www.falcksverige.se  

Ytterligare information kan fås av:  

Christian Munk
Marknadschef  

Telefon: 08-731 40 95

Om oss

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906). Under mer än 100 år har uppdraget för Falck varit att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt rehabilitera sjuka och skadade. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd. Falck är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 milkjarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. Vi är stolta över att ha ansvar för verksamheter som är så nära människors vardag och som representerar en grundläggande trygghet för alla i vårt samhälle. Det är ett ansvar som vi har lång erfarenhet av att axla.

Prenumerera

Media

Media