Falck tar över i Skåne

Falck Ambulans AB har idag, torsdag 8 mars kl 11.30, övertagit ansvaret för hela Skånes ambulanssjukvård.  

I samband med konkursen i Sirius Humanum AB som har drivit ambulanssjukvård i tre av de fyra ambulansdistrikten i Skåne, har Falck avtalat med regionen att ta ansvaret även för dessa distrikt.

Falck har sedan tidigare ett av de fyra ambulansdistrikten.  

Ledningen för Falck Ambulans är på plats i Lund och leder med stöd av Region Skåne övertagandet av verksamheten för att kunna garantera en tillgänglig och patientsäker ambulanssjukvård under övergången.  

I skrivande stund finns inga driftstörningar rapporterade.  

Falck Ambulans AB  

Sven Engquist, VD

Om oss

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906). Under mer än 100 år har uppdraget för Falck varit att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt rehabilitera sjuka och skadade. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd. Falck är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 milkjarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. Vi är stolta över att ha ansvar för verksamheter som är så nära människors vardag och som representerar en grundläggande trygghet för alla i vårt samhälle. Det är ett ansvar som vi har lång erfarenhet av att axla.

Media

Media