Falck VägAssistans övar för Norra länken

Den 30 november öppnar Norra länken och idag deltog Falck VägAssistans vid en stor övning inför öppnandet.

Vid övningen simulerades en stor olycka. Fem bilar hade krockat, en av dem stod i brand när räddningspersonal kom fram. En buss full med passagerare som hade hamnat bland de kolliderade bilarna fylldes med rök, som genererade en mängd rökskador.

Falck VägAssistans var först på plats och gjorde en bedömning av olyckan och skadeläget. Kort därefter anlände ambulans, brandkår och polis. 

Från och med öppnandet av Norra länken kommer Falck VägAssistans att finnas på plats med två fordon för att minska eventuella störningar för trafiken i Norra länken, så som till exempel olyckor, fordonshaveri och trafikfarliga hinder. 

Fakta Norra länken
Norra länken sträcker sig fem kilometer, varav fyra i tunnel. Norra länken går mellan Tomteboda och Värtan samt ansluter till Roslagsvägen vid Frescati. Det är norra Europas största vägtunnelprojekt. 

Fakta Falck VägAssistans
Falck VägAssistans hjälper och skyddar i Stockholmstrafiken. 
Falck VägAssistans finns på våra större trafikleder och i våra tunnlar för att minska störningarna i stockholmstrafiken. Vi hjälper snabbt till med enklare haverier, bensinstopp och undanröjer trafikfarliga hinder.
 
Fordonen är mycket välutrustade då de ofta är först på plats vid olyckor, sjukdomsfall och bilbränder. Hjärtstartare ingår också i utrustningen.
 
Du känner lätt igen de 12 ton tunga specialbyggda fordonen som är gula till färgen och har ett TMA-skydd (Truck Mounted Attenuator), en mobil krockzon samt ljustavla att fälla upp baktill på fordonet.
 
Verksamheten sker i samarbete med Trafikverket och Stockholms Stad. 

För ytterligare inormation, kontakta Lotta Smith, Kommunikationsansvarig Falck Sverige: 073-373 01 12

Om oss

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906). Under mer än 100 år har uppdraget för Falck varit att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt rehabilitera sjuka och skadade. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd. Falck är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 milkjarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. Vi är stolta över att ha ansvar för verksamheter som är så nära människors vardag och som representerar en grundläggande trygghet för alla i vårt samhälle. Det är ett ansvar som vi har lång erfarenhet av att axla.

Media

Media