Nytt avtal för ambulanssjuksköterskor

Under onsdagen, 2014-09-10, kom Vårdföretagarna och Vårdförbundet överens om årets avtalsavstämning.
Överenskommelsen innebär i korthet följande:

 Löneavtalet blir återigen gällande tillsvidare och så att sjuksköterskornas löner i gängse ordning ska revideras retroaktivt från och med 2014-07-01.

De särskilda krontalsersättningarna i kollektivavtalet ska räknas upp i enlighet med det så kallade ”märket” inom Svenskt Näringsliv 2014. 

Det blir möjligt för enskilda medarbetare att efter överenskommelse erhålla jourtidsersättning som kompensationsledighet. 

Avtalstexten tillförs ett förtydligande om att föräldratillägget också utbetalas i samband med adoption. 

Utöver ovanstående ska parterna förbättra påbörjat gemensamt arbete om ambulanssjuksköterskors arbetstid, jour- och beredskapstid och övertid samt schemaläggning. I arbetet ska olika schematans hälsoeffekter studeras samt branschens möjligheter att minska bruttotiden på arbetet och vilka kostnader som måste hanteras i den mån den maximala bruttotiden för heltidsanställda skulle minskas. 

Arbetet ska slutföras senast 2015-06-30.

Om oss

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906). Under mer än 100 år har uppdraget för Falck varit att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt rehabilitera sjuka och skadade. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd. Falck är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 milkjarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. Vi är stolta över att ha ansvar för verksamheter som är så nära människors vardag och som representerar en grundläggande trygghet för alla i vårt samhälle. Det är ett ansvar som vi har lång erfarenhet av att axla.

Media

Media