Patienterna nöjda med ambulanssjukvården i Region Skåne

Falck Ambulans driver idag ambulanssjukvård i samtliga fyra ambulansdistrikt på uppdrag av Region Skåne. Redan 1993 fick vi vårt första ambulanskontrakt i Skåne och vi har sedan dess varit med och utvecklat ambulanssjukvården.

Ambulanssjukvården i Region Skåne får höga betyg i den senaste nationella patientenkäten som genomfördes under oktober 2012. I enkäten fick 1300 patienter som varit i kontakt med ambulanssjukvården i Skåne svara på frågor om bemötande, förtroende, delaktighet, tillgänglighet, information och helhetsintryck.

Glädjande nog kan vi konstatera att ambulanssjukvården i Skåne fick mycket höga siffror från patienterna inom samtliga kategorier.

Högst resultat fick vi inom kategorierna bemötande, förtroende och tillgänglighet med 95, 96 respektive 91 i kvalitetspoäng av 100 möjliga. Övriga tre kategorier låg alla över 80 i kvalitetspoäng.


Vi kan också konstatera att inom samtliga kategorier fick ambulanssjukvården i Region Skåne högre poäng än för genomsnittet för ambulanssjukvården i Sverige (jämförelse mellan 7 landsting och regioner). Ett specifikt område som kan förbättras handlar om hur vi informerar patienten om vad som kommer att hända när man kommer fram till sjukhuset. Det är en mycket viktig utvecklingsfråga för oss.

Ytterligare information om enkäten kan erhållas här!

För frågor kontakta Staffan Thore, presskontakt hos Falck Emergency, mobil: 073-373 02 97 eller
mail: staffan.thore@se.falck.com

Om oss

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906). Under mer än 100 år har uppdraget för Falck varit att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt rehabilitera sjuka och skadade. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd. Falck är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 milkjarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. Vi är stolta över att ha ansvar för verksamheter som är så nära människors vardag och som representerar en grundläggande trygghet för alla i vårt samhälle. Det är ett ansvar som vi har lång erfarenhet av att axla.

Media

Media