Tre ambulansöverläkare mottar det prehospitala priset 2014

Det prehospitala priset 2014 tillfaller tre ambulansöverläkare som har utvecklat ett medicinskt beslutsstöd för larmcentraler. 

Det är Hans Blomberg, Landstinget i Uppsala Län, Björn Ahlstedt, Landstinget Västmanland och Stig Lindberg, Landstinget Sörmland, som tillsammans har tagit fram det nya medicinska beslutsstödet för larmcentraler som bedömer behovet av att skicka ut i första hand ambulans.

 – I vårt system får man med en digital medicinsk journal som gör att patienterna och verksamheten kan följas upp bättre. Det innebär att vi så småningom får en jättelik databas för att kunna utvärdera de bedömningar som ligger till grund för när en ambulans eller en helikopter ska skickas ut eller när det räcker att uppmana patienten att gå till vårdcentralen, säger Hans Blomberg, en av pristagarna och ambulansöverläkare i Uppsala län till Dagens Medicin. 

Priset delas ut vid FLISA-kongressen (Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård) som äger rum i Halmstad den 16 september.

Det är fjärde året som priset delas ut. Priset uppmärksammar den prehospitala sjukvården och dess allt viktigare roll i den svenska vårdkedjan. Syftet med priset är också att premiera goda exempel som kan användas i vardagen och som framför allt ökar patientnyttan. Priset tillfaller organisation/företag/arbetsplats eller enskild person som åstadkommit en bra användbar förändring inom den prehospitala sjukvården. 

Det är Falck Ambulans, som tillsammans med Dagens Medicin, FLISA, Kommunal och Vårdförbundet delar ut priset.

 Juryn för det prehospitala priset 2014 bestod av:
• Poul Kongstad, Ordf, FLISA, Verksamhetschef, Region Skånes Prehospitala Centrum, Region Skåne.
• Christina Kennedy, Chefredaktör, Dagens Medicin.
• Sineva Ribeiro, Förbundsordförande, Vårdförbundet.
• Annelie Nordström, Förbundsordförande, Kommunal.
• Peter Rönnerfalk, Medicinsk rådgivare, Landstingsstyrelsens förvaltning, Stockholms Läns Landsting.
• Elisabeth Hellström, Verksamhetschef, Skaraborgs Sjukhus, Västra Götalandsregionen
• Pontus Albertsson, Verksamhetschef, Norrbottens Läns Landsting
• Anita Danielsson, Regional ambulanschef , Region Skånes Prehospitala Centrum, Region Skåne.
• Sven Engquist, VD, Falck Ambulans.
 

Om oss

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906). Under mer än 100 år har uppdraget för Falck varit att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt rehabilitera sjuka och skadade. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd. Falck är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 milkjarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. Vi är stolta över att ha ansvar för verksamheter som är så nära människors vardag och som representerar en grundläggande trygghet för alla i vårt samhälle. Det är ett ansvar som vi har lång erfarenhet av att axla.

Media

Media