Familjebostäder säljer 1 382 lägenheter till bostadsbolaget Willhem

Familjebostäder säljer 22 fastigheter i Blackeberg, Bromsten, Hässelby strand,
Mariehäll och Ulvsunda. Fastigheterna säljs för att frigöra resurser till
nybyggnation.

-          Stockholm växer så det knakar, och människors behov av bostäder är till och med större än
alla bostadsbolag tillsammans hinner med att bygga. Därför krävs en både uthållig och hög investeringstakt. Den här försäljningen ger Familjebostäder större och inte minst snabbare
muskler att kunna bygga hyresrätter i ett högt tempo, säger Jonas Nilsson (M), Familjebostäders styrelseordförande.

Familjebostäder har i uppdrag att bygga minst 500 nya hyresrätter varje år. I nuläget finns byggstart
eller planering för byggstart för ca 1100 nya bostäder fram till 2014.

Bostadsbolaget Willhem, ägt av Första AP-fonden, förvärvar fastigheterna för att långsiktigt äga dem
som hyresrätt och kommer att etablera förvaltning på plats i områdena.

-          Hyresrätten som attraktiv boendeform är viktig för Stockholm. Jag är därför glad att vi hittat en köpare som värdesätter förvaltning med hög service och en nära kontakt med hyresgästerna, säger Magdalena Bosson, VD Familjebostäder. Willhem blir också en viktig samarbetspart för oss och andra fastighetsägare i Stockholm i vårt gemensamma arbete för att utveckla stadens bostadsområden.

Fakta om affären
Försäljningen omfattar fastigheter med sammantaget 91 000 kvadratmeter uthyrningsbar area varav 86 700 kvm BOA och 4 300 kvm LOA och sker mot en köpeskilling om 1,46 miljarder kronor.
Tillträde sker tidigast 1 juni 2012.

För mer information kontakta:
Jonas Nilsson, styrelseordförande Familjebostäder. Telefon: 010-751 56 57

Jenny Lundmark, pressansvarig Familjebostäder. Telefon: 070-737 20 77
jenny.lundmark@familjebostader.com

 

Familjebostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.
Vi äger drygt 19 900 bostäder och 2 000 lokaler, alla med hyresrätt.
40 000 stockholmare bor hos oss. Läs mer på www.familjebostader.com

Om oss

Familjebostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.Vi äger drygt 21 400 bostäder och 2 160 lokaler, alla med hyresrätt. 42 000 stockholmare bor hos oss. Läs mer på www.familjebostader.com

Dokument & länkar