Färre inkassokrav för Familjebostäders hyresgäster

Familjebostäder minskar antalet inkassokrav genom att hjälpa hyresgästerna med autogiro och erbjudande om e-faktura.

- Färre sena betalningar är bra för hyresgästerna, Familjebostäder, och för hela Stockholm. Eftersom ett inkassoärende är en traumatisk händelse och problem för hyresgästen så ska vi glädjas när utvecklingen går så tydligt i rätt riktning, säger Jonas Nilsson (M), ordförande i Familjebostäder. Vi överväger att ytterligare intensifiera arbetet med att få ännu fler att ansluta sig till autogiro.

Andelen sena betalningar för lokalhyror har minskat från ett genomsnitt på 19,8% per år 2005 till 14,8 % år 2011. Dessutom har antalet inkassokrav minskat från i snitt 690 per månad år 2007 till 592 krav år 2011.

För mer information kontakta:
Jonas Nilsson, styrelseordförande, telefon 010-751 56 57
Jenny Lundmark, pressansvarig, telefon 070-737 20 77
jenny.lundmark@familjebostader.com

 

Familjebostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.
Vi äger drygt 19 900 bostäder och 2 000 lokaler, alla med hyresrätt.
40 000 stockholmare bor hos oss. Läs mer på www.familjebostader.com

Om oss

Familjebostäder ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.Vi äger drygt 21 400 bostäder och 2 160 lokaler, alla med hyresrätt. 42 000 stockholmare bor hos oss. Läs mer på www.familjebostader.com

Dokument & länkar