Nytt stipendie ska ge ökade kunskaper inom familjerättNytt stipendie ska ge ökade kunskaper inom familjerätt

Familjens jurist utlyser ett stipendie om 17.000 kr till studenter vid universiteten i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Stipendiet uppmärksammar bästa slutuppsats inom svensk och internationell familjejuridik.

En student vid varje institution får utmärkelsen för att "genom sitt arbete, genomfört med stor kvalitet och nytänkande, fört kunskapen inom familjejuridiken framåt."

- Vi vill på detta sätt uppmuntra till djupare studier inom familjerätt och visa hur viktiga dessa kunskaper är, förklarar Lotta Dahlstrand, regionjurist på Familjens jurist. Hon betonar även att den sociala barnrätten – omhändertaganden av barn som far illa – omfattas av stipendiet.

Det är första gången ett nationellt stipendie inom familjerätt utlyses och på Familjens jurist gläds man att universitet över hela landet valt att delta.

Stort intresse för familjens trygghet Stipendiet lanseras samtidigt som intresset ökar för att se över de juridiska frågor som påverkar oss när livssituationen förändras; vi blir sambo, gifter oss, får barn, kanske skiljer oss och blir sambor på nytt.
- Vi har allt oftare komplicerade familjeförhållanden med t.ex. gemensamma barn och barn som inte är gemensamma, berättar Lotta. För att alla ska känna sig trygga i en sådan familj är det viktigt att ta reda på vad som gäller enligt lagen och skriva kompletterande avtal och testamente. - Vikten av kunskaper inom dessa områden behöver betonas. Stipendiet är ett sätt för oss att visa att kunskaperna värdesätts säger Lotta.

Vinnande bidrag Stipendiet delas ut för uppsatser skrivna under hösten 2008 och våren 2009. Bidragen nomineras av handledare vid respektive institution, vinnarna utses av Familjens jurist.

För mer information: Regionjurist, jur.dr. Lotta Dahlstrand, tel. 070-675 64 79 E-post: lotta.dahlstrand@familjensjurist.se

www.familjensjurist.seFamiljens jurist bedriver juridisk verksamhet med huvudsaklig inriktning mot familjerätt. Verksamheten är under expansion och finns för närvarande representerad på ett 25-tal orter i Sverige. All verksamhet är kvalitetscertifierad av Lloyd´s Register Quality Assurance.

Om oss

Om Familjens jurist Familjens jurist bedriver juridisk verksamhet med huvudsaklig inriktning mot familjerätt. Verksamheten finns för närvarande representerad med 28 kontor på ett flertal större orter i Sverige. Familjens jurist ingår i Fonuskoncernen. All verksamhet är kvalitetscertifierad av Lloyd´s Register Quality Assurance. Familjens jurist omsätter ca 127 miljoner kronor per år och har ca 160 anställda.

Prenumerera