FAR slåss för ändrad revision

– Vi har som bransch en skyldighet att förändra revisionen, och därför slåss vi från FARs sida för att den internationella branschorganisationen IFAC gör något genomgripande och innovativt. Det är ju IFAC som sätter standarden för revision, säger FARs generalsekreterare Dan Brännström.

Från många håll höjs röster om att revisorn måste bli tydligare och mer öppen i sin rapportering. Finansmarknadsminister Peter Norman, Finansinspektionen och, nu senast, Aktiespararna hör till dem som efterfrågat en förändrad rapportering. Även FAR – branschorganisationen för revisorer och rådgivare – manar till förändringar och innovation inom revision.

– Vi möter helt klart nya förväntningar på revisionens innehåll och på revisorns rapportering. Samma debatt förs även utomlands, och EU-kommissionens förslag till revisionspaket är en väldigt tydlig väckarklocka, säger Dan Brännström vidare.

Dan Brännström medverkade för några dagar sedan vid ett IFAC-möte i New York med branschföreträdare från hela världen och framförde då kravet på en förnyelse av revisionen och revisorsrollen. Senare i veckan kommer han att framföra samma budskap vid ett möte i Bryssel med branschens europeiska samarbetsorganisation FEE. Dan Brännströms budskap finner du på FARs webbplats, www.far.se.

– Om branschen inte förändrar revisorsrollen kommer vi att få se mer av överreglering från politikernas sida, och det gagnar inte någon. Men det räcker inte med att bara se över revisionen, det är minst lika viktigt att se över normgivningen för den redovisning som är föremål för granskning. Om redovisningsregler för exempelvis verkligt värde för finansiella tillgångar framstår som otydliga kan inte den bästa revision i världen tvätta bort alla frågetecken. Därför måste man också förenkla redovisningen på global nivå.

Samtidigt menar Dan Brännström att revisorn inte kan invänta nya internationella spelregler och standarder. Revisorn måste redan nu vara öppen i sin rapportering inom de gränser som sätts av den goda revisorsseden och tystnadsplikten.

En idé som Dan Brännström lyfter fram för att göra revisorns rapportering tydligare och mer transparent imorgon är att revisorn sätter betyg på företaget. I större företag kan det handla om betyg på den finansiella rapporteringen, bolagsstyrningen och den interna kontrollen samt på hållbarhetsredovisningen.

– Alla vill veta vad som finns i revisorns svarta låda innan olyckan är framme. Mitt förslag om betyg är bara ett av många tänkbara sätt att öka revisionens relevans, men något måste göras och det måste göras nu, säger Dan Brännström.

FAR är branschorganisationen för revisorer och rådgivare och har drygt 6 500 medlemmar. Tillsammans med FAR Akademi ger vi näringsliv och samhälle rätt kompetens, rätt information och rätt förutsättningar för tillväxt. FAR ger också ut tidskriften Balans. Läs mer på www.far.se.

Taggar:

Om oss

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare och har ca 6 000 medlemmar. FARs uppdrag är att hjälpa revisions- och rådgivningsbranschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom utveckling av god yrkessed, kompetensutveckling och opinionsbildning. Läs mer på www.far.se .

Dokument & länkar

Citat

Vi har som bransch en skyldighet att förändra revisionen, och därför slåss vi från FARs sida för att den internationella branschorganisationen IFAC gör något genomgripande och innovativt. Det är ju IFAC som sätter standarden för revision.
Dan Brännström, Generalsekreterare FAR