FAR SRS inför licensiering av revisorer

Banker, fond- och försäkringsbolag förvaltar miljardbelopp åt svenska folket i olika fonder och pensionsstiftelser. Regelverken avseende verksamhet och redovisning för dessa företag är dessutom mer komplexa än för andra branscher. Därför är kompetenskraven på revisorer i finansiella företag extra stora.

FAR SRS, branschorganisationen för revisorer och rådgivare, inför nu en särskild licensiering av revisorer som arbetar i finansiella företag. Detta blir den första ”specialistrevisor” som FAR SRS licensierar.

Licensieringen kan ses som ett svar på den kritik Finansinspektionen riktade mot revisorer i finansiella bolag i samband med bland annat skandalerna i Carnegie och Custodia för något år sedan. Det är FAR SRS referensgrupp för finansiella företag som tagit fram licensieringen.

– Kompetenskraven på revisorer i finansiella bolag är extra stora eftersom verksamheten ofta är mycket komplex i dessa bolag, säger Sussanne Sundvall, ordförande i FAR SRS referensgrupp för finansiella företag. På sikt kommer det därför att bli självklart för de finansiella bolagen att anlita en licensierad revisor.

– Med denna unika licensiering av revisorer i finansiella företag vill vi på FAR SRS ta vårt ansvar när det gäller kvalitetsfrågor. Detta är ett exempel på hur revisions- och redovisningsbranschen genom självreglering löser problem och bevarar förtroende, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR SRS.

För att bli licensierad att utföra revision i finansiella bolag ställs följande krav: En dags utbildning per år och minst 150 timmars arbete med revision av finansiella företag de senaste tre åren. Dessutom måste arbetsgivaren styrka revisorns lämplighet. Utbildningen startar i november i utbildningsföretaget IREV:s regi och har väckt ett enormt gensvar. Den första utbildningen är redan fulltecknad och efterfrågan på fler utbildningstillfällen är stor.

– Banker, fondbolag och andra företag som hanterar vanliga människors pengar kommer att se det som en förtroendefråga gentemot sina kunder. I slutänden är det ju pensionsspararna och alla andra som anförtror företagen sina pengar som gynnas av att företagen granskas av en kompetent revisor med specialkunskaper för uppdraget, hävdar Sussanne Sundvall.

För ytterligare information kontakta:
Sussanne Sundvall, ordförande i FAR SRS referensgrupp för finansiella företag och auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Tfn 08-555 332 73, mobil. 0709-293 273
Dan Brännström, generalsekreterare FAR SRS. Tfn 08-506 112 15, mobil: 0703-111 815

Om oss

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare och har ca 6 000 medlemmar. FARs uppdrag är att hjälpa revisions- och rådgivningsbranschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom utveckling av god yrkessed, kompetensutveckling och opinionsbildning. Läs mer på www.far.se .

Prenumerera

Dokument & länkar